Kort om arbeidsgiver
En veletablert en-legepraksis utvides med en ny hjemmel til en to-legepraksis. Lokalene er moderne og tilrettelagt for flere leger. Praksisen ligger lett tilgjengelig ved tidligere Horten sykehus, som nå bl.a. inneholder LHL-sykehuset i Vestfold, legevakt, kommunens ØHD-avdeling, omsorgsboliger og Horten helsehus. Legekontoret er godt utstyrt og har erfarne medarbeidere. Den andre legen i praksisen er en erfaren spesialist i allmennmedisin. System X journalprogram. Ønskelig oppstart første halvår 2021. 

Arbeidsoppgaver
 • Fastlegeansvar for egne listepasienter
 • Deltagelse i kommunens legevaktsordning
 • Samarbeid med kommunale helsetjenester og helseforetak
 • Som fastlege kan man pålegges kurativt arbeid for kommunen i inntil 7,5 timer pr. uke, med lønn og praksiskompensasjon etter gjeldende avtaler.
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført norsk turnustjeneste eller tilsvarende
 • Søker må kunne beherske norsk godt både skriftlig og muntlig, og kunne kommunisere godt
 • Søker må kunne engelsk
 • Søker uten godkjent spesialitet i allmennmedisin må inngå i et utdanningsløp for å oppnå slik spesialitet.
 • Søker må kunne fremlegge politiattest for godkjenning
Personlige egenskaper
 • Personlig egenskaper som bl.a. god pasienthåndtering, faglighet og samarbeidsevne vektlegges
 • Fleksibilitet for overtakelsestidspunkt kan vektlegges
Vi tilbyr
 • Hyggelige medarbeidere i et trivelig arbeidsmiljø
 • Spennende og givende arbeidsoppgaver
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Horten kommune
Kontaktpersoner
Navn: Niels E. Kirkhus
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 90279120
E-post: niels.kirkhus@horten.kommune.no
Navn: Domenico Stefania
Tittel: Fastlege
Telefon: 90088996
E-post: dstefania@gmail.com
Navn: Linda E. Mehammer
Tittel: Konst. leder Legetjenester
Telefon: 990 42 001
E-post: linda.mehammer@horten.kommune.no
Arbeidssted
Harald Pedersens gate 9b
3182 HORTEN