Kort om arbeidsgiver

Laboratoriemedisinsk klinikk er organisert med seks avdelinger fordelt på ulike medisinske spesialiteter innen laboratoriemedisin. Klinikken har et bredt analyserepertoar og analyserer i hovedsak prøver fra hele helseregionen. I tillegg utføres spesielle analyser fra andre helseregioner. Utover analytisk virksomhet tilbyr klinikken rådgivning og tolkning av analysesvar. Klinikken har også universitetsoppgaver innen undervisning, forskning og utvikling.  

Avdeling for klinisk farmakologi er del av Laboratoriemedisinsk klinikk ved St. Olavs hospital, og har ca. 80
ansatte fordelt på leger, kjemikere, farmasøyter, bioingeniører og
administrative stillinger. Avdelingen er lokalisert i Teknostallen, noen
minutters gange fra sykehusområdet. Rundt 10 spesialister i klinisk farmakologi
og 5 leger i spesialisering har sitt virke helt eller delvis ved avdelingen.

Laboratoriet utfører analyser med tilhørende fortolkninger innenfor områdene terapimonitorering,
rusmiddeldiagnostikk, klinisk toksikologi og rettstoksikologi. Avdelingen har
et bredt analyserepertoar og mottar prøver både fra egen helseregion og fra
resten av landet. Avdelingen driver utstrakt rådgivning og fortolkning av
analysesvar, som i all hovedsak utføres av avdelingens leger. Legene inngår i
telefonvaktordning, oftest betjent av en lege i spesialisering på dagtid, med
spesialist som bakvakt.
Avdelingen har over tid satset på samfunnsfarmakologi, bl.a. med å bidra til økt farmakologikunnskap blant
helsepersonell, og arbeider aktivt for økt legemiddelsikkerhet, både
i sykehus og i primærhelsetjenesten. RELIS Midt-Norge (Regionalt
legemiddelinformasjonssenter) er en del av avdelingen.
Avdelingen har også universitetsoppgaver innen undervisning, forskning og utvikling.
Det legges stor vekt på kvalitetsarbeid. Avdelingen er akkreditert i henhold til NS-EN ISO/IEC
15189:2012.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgaver som beskrevet i utdanningsprogram for spesialistutdanning i klinisk farmakologi
 • Delta i avdelingens rutineoppgaver, inklusive fortolkning av legemiddel- og rusmiddelanalyser, samt betjening av vakttelefon
 • Om nødvendig må den som tilsettes delta i undervisning av medisinske studenter og annet helsepersonell

Kvalifikasjoner

 • Gjennomført LIS1-tjeneste 
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Tidligere tjeneste innenfor klinisk farmakologi vektlegges
 • Klinisk erfaring, for eksempel fra rus- og avhengighetsmedisin, psykiatri, nevrologi, indremedisin eller allmennmedisin, vektlegges
 • Forskningserfaring vektlegges 

Personlige egenskaper

 • Engasjert
 • Samarbeidsvillig
 • Selvstendig
 • Må bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Må trives i et aktivt og travelt miljø

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
 • Gode pensjons-, bank- og forsikringsordninger
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
 • Fleksibel arbeidstid

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Arne Helland
Tittel: Overlege
Telefon: +47 900 47 294
E-post: arne.helland@stolav.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Laboratoriemedisinsk klinikk, Avdeling for klinisk farmakologi
Professor Brochs gate 6
7030 Trondheim