Kreftavdeling og senter for lindrende behandling organiserer kreftbehandling og palliativ virksomhet divisjon Gjøvik-Lillehammer. Avdelingen
består i dag av stråleterapienheten, kreftenhet Gjøvik, kreftenhet Lillehammer og lindrende senter med palliative team på Gjøvik og Lillehammer. Palliativt team sørger for støttende og lindrende behandling til pasienter både på sengeposter og gjennom poliklinisk og ambulant virksomhet. De fleste pasientene har kreftdiagnose, men det er også et tilbud til  pasienter med kort forventet levetid innen andre diagnosegrupper. Den palliative behandlingen utøves i tett samarbeid med bl.a. sykepleiere tilknyttet teamet, prest, sosionom og fysioterapeut, samt primærhelsetjenesten. Det er også et tett samarbeid med palliativt team Gjøvik. Ved Lillehammer er det i dag 50% lege i teamet, og dette økes nå med 50% legestilling.

Det er ønskelig at søkeren har en klinisk spesialitet, men LIS-leger med relevant erfaring kan søke. Ved ansettelse i teamet er det et ønske at legen på sikt gjennomfører Nordisk spesialistkurs i palliativ medisin. Finansiering gjennom Legeforeningens fond 3 og avdelingen.

 

Arbeidsoppgaver

 • Tilsyn sengepost
 • Polikliniske konsultasjoner
 • Pårørendesamarbeid
 • Fagutvikling 
 • Samarbeid med primærhelsetjenesten
 • Ambulant behandling 

Kvalifikasjoner

 • Søkere må ha norsk autorisasjon som lege
 • Interesse, og gjerne erfaring, for palliasjonsfaget
 • Ønskelig med klinisk spesialitet, men søkere med kort tid til oppnådd spesialitet og LIS leger med relevant erfaring vil også bli vurdert.
 • Søkere må beherske et skandinavisk språk, med gode skriftlig og muntlig evner.

Personlige egenskaper

 • Ansvarsbevisst
 • Fleksibel 
 • Strukturert
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gode samarbeidsevner
 • Sans for nye utfordringer
 • Stor arbeidskapasitet       
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt    

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.
 • God pensjonsordning gjennom KLP.
 • Behjelpelig med overgangsbolig.
 • Hyggelig arbeidsmiljø. 

Lillehammer og Gjøvik er byer hvor det er gode muligheter for å kombinere spennende jobber med en aktiv fritid med nærhet til Mjøsa og ski- og turområder.
Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette. 

 
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktpersoner
Navn: Hans Olav Kjøs
Tittel: Overlege Palliativt team
E-post: hans.olav.kjos@sykehuset-innlandet.no
Navn: Svein Ove Husnes
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 90198895
E-post: svein.ove.husnes@sykehuset-innlandet.no
Arbeidssted
KREFTAVDELING GJØVIK/LILLEHAMMER, Sykehuset Innlandet HF
Anders Sandvigs gate 17
2609 Lillehammer