Kort om arbeidsgiver
Om stillingen
Helse- og sosialavdelingen har ledig fast stilling som assisterende fylkeslege i 100%. Stillingen er ledig for tiltredelse 1. juli 2021.

Avdelingen har 34 ansatte med en bred tverrfaglig kompetanse, 5 av disse er leger.

Helse- og sosialavdelingen skal bidra til god helse og levekår, og likeverdig tilgang til gode helse- og omsorgstjenester til befolkningen i fylket. Statsforvalteren skal se til og bidra til at den enkelte får oppfylt sine rettigheter etter helse- og sosiallovgivningen. Avdelingen er tverrfaglig sammensatt, og de fleste oppgavene løses i samarbeid med helse- og sosialfaglig personell. 

Vi ønsker mangfold
Inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, alder, seksuell legning, funksjonsevne eller hull i CV-en til å søke.

Arbeidsoppgaver
Våre oppdrag dekker det meste av hva kommuner og sykehus har av oppgaver innen helse-, omsorg og sosiale tjenester. Oppgavene er helsetjenesterettet og innebærer både utviklingsarbeid og saksbehandling. Formålet for alt vi gjør er best mulig kvalitet og pasientsikkerhet i tjenestene.

Kvalifikasjonskrav
Vi søker etter en samfunnsengasjert lege som har lyst til å bruke sin medisinske kompetanse og erfaring inn i forvaltningen. Vi søker primært etter lege med erfaring fra kommunal helsetjeneste / samfunnsmedisin, men ettersom vi skal dekke alle deler av helsetjenestene i og utenfor sykehus er stillingen åpen for alle spesialiteter.
Opplæring og veiledning blir gitt, men grunnleggende kunnskap om bruk av IKT er en forutsetning.

Følgende kompetanse blir vektlagt:
- Klinisk erfaring
- Kjennskap til helsevesenets oppbygging
- Erfaring fra offentlig forvaltning og saksbehandling
- Erfaring fra ledelse / helseadministrativ videreutdanning

Vi legger vekt på personlige egenskaper som serviceinnstilling, evne til samarbeid og å jobbe i team, i tillegg til god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk.

Vi tilbyr
-Avlønning som assisterende fylkeslege, stillingskode 0774, kr. 900 000 - kr. 1 010 000 brutto pr. år, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
- Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse. Det trekkes 2 % av lønnen til innskudd i Statens Pensjonskasse.
- Fleksibel arbeidstid
- Utfordrende oppgaver i et godt tverrfaglig miljø
- Trivelige kolleger
- Nye, moderne lokaler på Fløyheia i Arendal

Statsforvalteren har innført fleksitid og sommertid for de ansatte.

Den som ansettes må akseptere endringer av arbeidsoppgaver innenfor avdelingens saksområder.

Søkerne vil bli vurdert ut fra kvalifikasjoner og praksis. De første 6 månedene anses som prøvetid.

Spørsmål om stillingen
Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen, tlf. 37 01 78 78/90 04 59 94
Assisterende fylkeslege Aud Garmann Askevold, tlf. 38 17 61 76/91 36 80 18

Søknad sendes elektronisk.

Relevante vitnemål og attester må følge søknaden.

Søknadsfrist: 18. mai 2021.

Søkere som ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste må begrunne dette. Vi varsler søkeren dersom vi ikke tar til følge ønske om reservasjon.
Stillingskategori
Offentlig lege
Arbeidsgiver
Statsforvalteren i Agder
Helse- og sosialavdelingen
Kontaktpersoner
Navn: Anne Sofie Syvertsen
Tittel: Fylkeslege
Telefon: 37 01 78 78 / 90 04 59 94
Navn: Aud Garmann Askevold
Tittel: Assisterende fylkeslege
Telefon: 38 17 61 76 / 91 36 80 18
Arbeidssted
Fløyveien 14
4838 ARENDAL
Søk på stillingen