Kort om arbeidsgiver

Øyeavdelingen i Moss søker ny overlege med oppstart august 2021

Ved øyeavdelingen behandler vi de fleste øyesykdommer og tar hånd om utredning, diagnostikk, medisinsk- og
kirurgisk behandling.  Øyeavdelingen jobber for å gi øyehelsetjenester med
høy kvalitet til de som trenger det til riktig tid. Våre medarbeidere er svært
dedikerte og har alltid pasienten i fokus.

Vi har flotte operasjonsstuer i tilknytning til poliklinikken, som var nyoppusset i 2014. Øyeavdelingen i
Moss har en egen injeksjonsklinikk, som ble  åpnet 01.01.2021. Sykepleierne
setter injeksjoner (inkludert Ozurdex). Legene vurderer OCT i et åpent
kontorlandskap. Dette gjør det enkelt å konferere og diskutere med
kollegaer når det dukker opp spørsmål eller spennende kasus vedrørende
injeksjonsbehandlingen. Injeksjonsklinikken er godt utstyrt med helt ny vidvinkel-angio
og 3 stk OCT-angio.  Injeksjonsklinikken har alt av lokaler og
utstyr for å kunne doble antall injeksjoner, i takt med forventet utvikling i
årene framover.

Søknader behandles forløpende. 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke
å bli oppført på søkerlisten.  Aktuelle søkere vil fortløpende kunne bli
kalt inn til intervju før søknadsfristen er utløpt. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.
 

Arbeidsoppgaver

  • Polikliniske konsultasjoner, utredning, behandling og operativ virksomhet
  • Delta i hjemmevaktordning. I vakttjenesten inngår oppfølging og behandling av akutte pasienter på Sykehuset Østfold Kalnes
  • Veiledning av og undervisning av LIS

Kvalifikasjoner

  • Du må ha norsk spesialistgodkjenning i øyesykdommer
  • Den som tilsettes må beherske norsk skriftlig og muntlig kommunikasjon
  • Norsk autorisasjon som lege - For helsepersonell etter helsepersonelloven kreves det autorisasjon/godkjenning 

Personlige egenskaper

  • Vi vektlegger positivitet og gode samarbeidsevner samt personlig egnethet
  • Du har interesse og mulighet for å bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktperson
Navn: Oddbjørn Bjordal
Tittel: Avdelingssjef/overlege
Telefon: 938 20 793
E-post: oddbjorn.bjordal@so-hf.no
Arbeidssted
Øyeavdelingen
Peer Gyntsvei 78
1535 Moss