Kort om arbeidsgiver
Økonomisk tilskudd fra kommunen tilbys ny fastlege ved overtakelse av fastlegehjemmel i Parken legesenter.

Senteret har 3 legepraksiser, og kan tilby et engasjert kollegaer og erfarne helsesekretærer i et velfungerende arbeidsmiljø.  

Legesenteret har de siste årene oppgradert lokaler og utstyr, med blant annet eget laboratorium, EKG, 24 t BT, spirometri etc. 
Lokalene vil i forbindelse med at det nå blir 3 legepraksiser få en mindre oppgradering.

Senteret er tilrettelaget for rullestol, de har egen gratis parkering for ansatte og pasienter, beliggenhet i nærhet av sykehuset og kommunens interkommunale legevakt.  Legesenteret benytter kontaktløst betalingssystem fra Convene og pasientsky brukes som journalsystem. Kontoret har utstyr for digital pasientkontakt. Det er etablert godt samarbeid med kommunale tjenestetilbud og NAV.

Det er kollegial fraværsdekning ved legesenteret.

Arbeidsoppgaver
 • Oppgaver som naturlig tilfaller en praksis som fastlege.
 • Det er ikke knyttet kommunal deltidsstilling til hjemmelen, men det kan være aktuelt med ferie/fraværs vikariater. Ved siden av pasientlisten har fastlegene pr nå daglegevakt på sitt kontor. Daglegevakt  går på omgang blant legene og de tar imot øyeblikkelig hjelp for de som ikke har fastlege i byen. Dette kan på sikt være oppgaver kommunen tar over.
 • Deltakelse i legevakt utenom ordinær åpningstid må påregnes. Legevakt er fra kl.16.00 til 08.00 på hverdager og i helger/høytider. 
 • Elverum interkommunale legevakt er lokalisert i nye lokaler på Helsehuset i Elverum. Det er stor fleksibilitet med hensyn til vakthyppighet på legevakt.

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Turnus gjennomført eller oppnådd alle læringsmål i spesialistutdanning del I (LIS1) 
 • Helst spesialist eller påbegynt /planlagt  spesialisering.
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig meget godt.
 • Gode datakunnskaper.
 • God kunnskap om norsk helselovgivning.
Personlige egenskaper
 • Pålitelig og dedikert til arbeidet som fastlege
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Personlig egnet som fastlege, og drift av privat legesenter vektlegges
 • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • Ønske om å utvikle legesenteret sammen med kollegaene
Vi tilbyr
 • Betingelser avtales med hjemmelsinnehaver i tråd med gjeldende avtaleverk (ASA 4310, SFS 2305 og ASA 4301).
 • Forskrift om fastlegeordningen og gjeldende avtaleverk regulerer kommunens vilkår for avtalen. Tilsettingen er betinget av godkjent politiattest, som vil bli etterspurt ved eventuell tiltredelse. Legesenteret drives som et DA, og du vil som fastlege være selvstendig næringsdrivende å kjøpe praksisen av fratredende lege. 
 • Når avtalen inngås, vil kjøper av praksis motta et tilskudd fra kommunen som kan benyttes til å dekke noe av kjøpesummen eller drift i oppstartsperioden.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Elverum kommune
Kontaktpersoner
Navn: Nermina Basovic-Avdovic
Tittel: Lege
Telefon: 942 59 416
Navn: Lars Kiplesund
Tittel: Sektorsjef
Telefon: 993 56 680
Arbeidssted
Storgata 51
2406 ELVERUM