Kort om arbeidsgiver
Nannestad kommune søker etter lege til 65 % fast stilling, hvor 40 % vil være som sykehjemslege ved Nannestad sykehjem, og 25 % stilling som helsestasjonslege. Vi søker derfor etter en person til hele legestillingen. Søkere som skal vurderes som aktuelle for å inneha fast stilling, må ha fullført LIS 1/turnustjeneste.

Nannestad sykehjem: Fra 2021 har vi fått styrket sykehjemslegetjenesten og har nå til sammen 1,2 legeårsverk. Vi har en lege i 80 % fast stilling, og nå søker vi hennes kollega til de resterende 40 %.

Arbeidssted blir i hovedsak til korttidsenheten, men det må også påregnes noe arbeid på de øvrige sykehjemsenhetene. Arbeidstiden er dagtid ukedager. Plan for arbeidstiden vil bli utarbeidet, men det vil være noe fleksibilitet i forhold til arbeidstid og hvilke dager.

Sykehjemmet har totalt 67 sykehjemsplasser for langtidsopphold og ulike typer korttidsopphold. Enhet 1.Øst og 2.Øst har 16 plasser hver, primært langtidsopphold. Enhet 1.Midt har 11 plasser, primært langtidsopphold og en skjermet enhet med 8 plasser for personer med demens. Enhet 2.Midt har 16 plasser, primært korttidsopphold og i tillegg inntil 3 samhandlingsplasser. På enheten tilbys korttidsplass for oppfølging etter sykehusopphold, rehabilitering, kartlegging og palliasjon.

Sykehjemmet har stort fokus på pasientsikkerhet, god pasientbehandling og brukermedvirkning. Vi er sertifisert som livsgledehjem. Personalet består av dyktige og erfarne sykepleiere og helsefagarbeidere. Enhetene samarbeider tett med Koordinerende enhet (tjenestetildeling), hjemmebaserte tjenester, fysio- og ergoterapitjeneste, spesialisthelsetjeneste, fastleger og andre aktuelle aktører.

Helsestasjonen: Fra 16.08.21 blir det ledig 25 % stilling som helsestasjonslege. Stillingen innebærer legekontroll og oppfølging av småbarn opp til skolealder, samt helsestasjon for ungdom en kveld i uka. Det vil være tett samarbeid med helsesykepleier. 

Arbeidsoppgaver
 • Medisinskfaglig ansvar i samarbeid med øvrige leger
 • Undersøkelse, diagnostikk og behandling av pasienter
 • Legevisitter
 • Delta i tverrfaglige møter
 • Innkomstsamtaler/utskrivningssamtaler
 • Ha en aktiv rolle i samhandling med spesialisthelsetjenesten
 • Smittevern
 • Legeoppgaver på helsestasjonen, inkl. helsestasjon for ungdom
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege (HPR-nummer oppgis i søknaden)
 • Krav om godkjent turnustjeneste/LIS 1
 • Erfaring fra norsk helsevesen, med særlig vekt på sykehus og sykehjem/kommunehelsetjeneste
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig (norsk høyere nivå – må evt. kunne dokumenteres) og god samfunnskunnskap/-forståelse
 • Ønskelig med spesialisering i allmennmedisin, geriatri eller annen relevant spesialitet
Personlige egenskaper
 • Interesse og engasjement for sykehjemsmedisin/geriatri/palliasjon
 • Interesse for arbeid med barn og unge
 • Opptatt av fagutvikling og pasientsikkerhet
 • Gode relasjons- og kommunikasjonsferdigheter
 • Faglig sterk og god til å dele kunnskapen med andre
 • Innhenter kunnskap og veiledning når det er behov for det
 • Initiativrik, selvstendig og løsningsorientert
 • Målrettet og strukturert
 • Har helhetsperspektiv
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr
 • En arbeidsplass med fokus på fag og kompetanse
 • Selvstendige arbeidsoppgaver
 • Et godt fagmiljø
 • Gode pensjons- og forsikringsavtaler
 • Lønn etter avtale
Minst to referansepersoner bes oppgitt i søknaden.

Kopier av attester og vitnemål vedlegges søknaden. Søknadspapirer vil ikke bli returnert. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25.

Tiltredelse etter avtale.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Nannestad kommune
Kontaktperson
Navn: Trude H. Westerberg
Tittel: Virksomhetsleder Helse
Telefon: 66105200
Arbeidssted
Mikkel Revs veg 2
2030 NANNESTAD