Kort om arbeidsgiver
Ved Voll legesenter blir det opprettet en ny fastlegehjemmel. Avtalehjemmelen er i utgangspunktet en 0-liste, og listelengden kan bestemmes av legen som blir tildelt hjemmelen. Legesenteret har per i dag 4 fastleger og 3 helsesekretærer. Voll legesenter ligger i et utbyggingsområde nord i Hamar og tok i bruk nye lokaler i 2018. Lokalene har en gjennomtenkt arealløsning og har kapasitet for totalt 6 kontorer. Medarbeiderne er godt kvalifiserte og stabile. Legesenteret er tilknyttet norsk helsenett og benytter System X journalsystem. Ledig fastlegehjemmel er ledig fra dags dato.

Arbeidsoppgaver

 • Allmennlegeoppgaver tilknyttet helse- og omsorgstjenesten i kommunen etter lov og forskrift
 • Den som tildeles fastlegehjemmelen forplikter seg til å gå inn i den eksisterende samarbeidsavtale med de andre legene
 • Legen er forpliktet til å delta i den interkommunale legevaktordningen. Hedmarken interkommunale legevakt er velfungerende med daglegevaktordning og har blant annet bemannet legevaktbil.
 • Hamar kommune har midlertidig behov for lege én dag i uken ved sykehjem og denne deltidsstillingen kan legges til ledig 0-hjemmel 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og godkjent LIS1/turnustjeneste eller tilsvarende
 • Gode kvalifikasjoner i norsk - både skriftlig og muntlig
 • Det vil bli lagt vekt på faglige kvalifikasjoner og personlig egnethet med hensyn til samarbeidsevnte og kommunikasjon
 • Relevant erfaring vektlegges
 • Gyldig politiattest etter Helse- og omsorgstjenestelovens § 5-4 må fremlegges før tiltredelse 

Vi tilbyr

 • Tildeling av fastlegehjemmel følger rammeavtale mellom KS og Den norske legeforening, ASA
 • Tilskudd for ALIS-næringsdrivende leger i spesialisering kan drøftes ved oppstart i ledig hjemmel 
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Hamar kommune
Kontaktpersoner
Navn: Turid Haugen Karset
Tittel: Leder, Fastlegeordningen
Telefon: 489 99 036
Navn: Kjetil Gimse
Tittel: Fastlege
Telefon: 415 14 767
Arbeidssted
Helse og omsorg, Hamar kommune
Lundgutua 4
2319 Hamar