Da en av våre fastleger har sagt opp sin fastlegeavtale, har vi ledig godt innarbeidet fastlegehjemmel lokalisert i solopraksis ved Haraldsgaten legekontor. Hjemmelsinnehaver er selvstendig næringsdrivende med listelengde på 1500 pasienter (mulighet for reduksjon av listetak ved tiltredelse). Hjemmelen er ledig fra 01.06.2021.  Lokalene er i Haugesund sentrum med gode fasiliteter. Fagsystem er System X. 
 
Kvalifikasjoner:
  • Norsk autorisasjon som lege og må ha gjennomført LIS1
  • Ønskelig med påbegynt LIS3, allmennmedisin
  • Må ha ordinært førerkort for bil
  • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
  • Må beherske godt norsk, både skriftlig og muntlig
  • Må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 
Arbeidsoppgaver:
  • Spennende og varierte fastlegeoppgaver
  • Deltagelse i vaktordning ved veldrevet interkommunal legevakt med gjennomsnitt tre vakter pr måned.
  • Kommunal bistilling som tilsynslege ved sykehjem eller helsestasjon inntil 7,5 t/uke 
 
Forøvrig vises det til regler og vilkår for legehjemler som fremgår i ASA 4310.
 
Søknadsfrist: 30.05.2021

Søknad med CV og kopi av vitnemål og attester merket « 20/44523» sendes post@haugesund.kommune.no   
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Haugesund kommune
Kontaktpersoner
Navn: Tone B. Steinsvåg
Tittel: Helsesjef
E-post: tone.b.steinsvag@haugesund.kommune.no
Navn: Jostein Helgeland
Tittel: Kommuneoverlege
E-post: jostein.helgeland@haugesund.kommune.no
Navn: Emma Beltran
Tittel: Hjemmelsinnehaver
E-post: emmabeltran100@gmail.com
Søknad
Søknad merkes: 20/44523
Send søknad på mail
Arbeidssted
Haraldsgata 94
5528 HAUGESUND
Søk på stillingen