Kort om arbeidsgiver

Drammen DPS er et distriktpsykiatrisk senter i Klinikk for psykisk helse og rus. Vårt opptaksområde omfatter kommunene Drammen, Lier og deler av Holmestrand (Sande) med et befolkningsgrunnlag på ca. 130.000 innbyggere.

Drammen DPS består av fire polikliniske seksjoner, en døgnseksjon og en kontorfaglig seksjon. Avdelingen er veldrevet og har ansatte med et høyt faglig nivå. Tre av poliklinikkene ligger i Drammen sentrum. Poliklinikken Konnerud og Døgnseksjonen er lokalisert på Konnerud, ca. 10 minutters kjøretur fra Drammen sentrum.  

Poliklinikken Sentrum (POLS) er en stor allmennpsykiatrisk poliklinikk med et bredt behandlingstilbud; individuelt og i gruppe. Poliklinikken Sentrum består for tiden av 4 allmennpsykiatriske team med 47 årsverk hvorav 8 overlegestillinger og 4 LIS-legestillinger.

Drammen DPS utvider sitt allmennpsykiatriske tilbud og har ledig 100 % fast stilling for psykiater.

Vi har en svært kompetent og engasjert legegruppe. Som psykiater i POLS vil du være knyttet til et av de allmennpsykiatriske teamene, som for øvrig består av psykologspesialister, LIS, overlege, psykolog og sykepleier/vernepleier. Legegruppen i avdeling Drammen DPS har ukentlige møter.

Vi har et godt arbeidsmiljø og bistår hverandre på tvers av teamene ved behov. I tillegg deltar ulike yrkesgrupper om ønskelig inn i et bredt gruppebehandlingstilbud som del av kompetanseutvikling og variasjon i arbeidsoppgavene.

Arbeidsoppgaver

 • Vurdering, utredning og behandling av et bredt spekter psykiske lidelser
 • Behandlingsoppgaver vil hovedsakelig være tidsavgrenset, da poliklinikken må dekke det behovet som til enhver tid er for spesialisthelsetjenester i vårt lokalsykehusområde
 • Fagutvikling gjennom teamdeltagelse, veiledning og undervisning
 • Veiledning av LIS-leger, veiledning/ opplæring av andre yrkesgrupper ved behov
 • Bistå kollegaer med medisinskfaglig vurdering ved behov
 • Bidra til fagutvikling og til videreutvikling av behandlingstilbudet
 • Samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere
 • Bistå andre seksjoner ved Drammen DPS ved behov
 • Det vil kunne være mulighet for å delta i  felles hjemmevaktsordning ved Drammen DPS; for tiden 12-delt 

Kvalifikasjoner

 • Overlege i psykiatri med relevant klinisk erfaring innen fagfeltet
 • Dersom du er LIS i voksenpsykiatri med kort tid igjen til spesialistgodkjenning må du også gjerne søke!
 • Inneha norsk autorisasjon, og kunne beherske norsk godt skriftlig og muntlig
 • God kunnskap om psykisk helsevern, gjeldende lovverk og retningslinjer  

Personlige egenskaper

 • God samarbeidsevne, fleksibilitet og arbeidskapasitet
 • Du liker å jobbe selvstendig og er ansvarsbevisst
 • Du arbeider strukturert og målrettet

  Personlig egnethet vektlegges      

Vi tilbyr

 • Et stimulerende fagmiljø med dyktige og engasjerte medarbeidere med høy faglig kompetanse og godt samarbeid
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Spennende arbeidsoppgaver i et samarbeidende, inkluderende og hyggelig arbeidsmiljø

  Poliklinikken holder til i lyse og fine lokaler, flott beliggende i Drammen sentrum i nærheten av offentlig kommunikasjon, 30 minutter togtur fra Oslo. Lønn og ansettelse ihht gjeldende overenskomst, lover, regler og retningslinjer. Tiltredelse etter avtale 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: Anne-Kjersti Fyrand Garnes
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 957 79 659
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Drammen DPS Poliklinikken Sentrum 1
Øvre Strandgate 2
3018 Drammen