Kort om arbeidsgiver

Allmennpoliklinikken i Skien er organisert i DPS nedre Telemark. DPS nedre Telemark har kommunene Siljan, Skien, Kragerø, Porsgrunn, Drangedal, Nome og Bamble som sitt opptaksområde. Befolkningsgrunnlaget er på ca 125.000 innbyggere. DPS nedre Telemark er organisert i 8 seksjonerer og har per i dag 18 overleger. DPS'et satser på økt poliklinisk behandling, styrking av ambulante og akuttambulante tjenester og differensiering av døgnfunksjoner.

Seksjon for poliklinisk behandling i Skien har 3 overleger, 5 psykologspesialister, 5 psykologer og 6 høyskoleutdannede med ulike videreutdanninger. Opptaksområdet vårt er kommunene Skien, Siljan og Nome tilsammen ca 75.000 innbyggere.

Vi har ansatte med videreutdanning i psykodynamisk terapi, psykoterapiveiledning, kognitiv terapi, metakognitiv terapi, dialektisk adferdsterapi og mentaliseringsbasert terapi.

Seksjonen vektlegger aktiv involvering av barn og pårørende. 

Arbeidsoppgaver

 • Du vil ha ansvar for utredning, vurdering, diagnostikk og behandling av pasienter med variert symptomatologi.
 • I tillegg til egne pasientbehandlingsløp, vil du være involvert i utredning, differensialdiagnostikk og behandlingsprogrammer sammen med poliklinikkens øvrige behandlere.
 • Du vil delta i inntaksteam ved behov. 
 • Du vil ha nært samarbeid med fastleger og øvrige kommunale og nasjonale helsetjenester.
 • Du vil veilede leger i spesialisering. 

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i psykiatri.
 • Erfaring med ulike behandlingsmetoder, utrednings- og diagnostiske verktøy.
 • Kompetanse til å integrere faglig mangfold og differensiert behandlingsmetodikk.
 • Kompetanse i gruppeterapi er en fordel.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter.
 • Faglig interesse og engasjement. 
 • Fleksibilitet og effektivitet. 
 • Personlig egnethet vektlegges i tillegg til formell kompetanse og erfaring.

Vi tilbyr

 • Et godt faglig miljø med kompetente og engasjerte medarbeidere.
 • Sykehuset kan være behjelpelig med å skaffe bolig etter søknad.
 • Grenlandsområdet har for tiden tilnærmet full barnehagedekning.
 • Frivillig deltakelse i bakvaktordning for overleger med 20-delt vaktordning.
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsvilkår, se KLP

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Tilleggsutdanning
 • Universitet
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Telemark HF
Kontaktpersoner
Navn: Britt Muggerud
Tittel: overlege
Telefon: 35 00 51 00
Navn: Vigdis Erlendsdottir
Tittel: seksjonsleder / psykologspesialist
Telefon: 35 00 51 00
E-post: vigerl@sthf.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Allmennpoliklinikken DPS Skien
Ulefossveien 55
3710 Skien
Søk på stillingen