Kort om arbeidsgiver

Distriktpsykiatrisk senter Gjøvik er et av  landets største, med ca 220 årsverk og består av 8 kliniske enheter; Poliklinikk Hadeland, Poliklinikk Valdres, Poliklinikk 1 Gjøvik, Poliklinikk 2 Gjøvik, Poliklinikk 3 Gjøvik, Enhet for akuttpsykiatri Gjøvik, Enhet for allmennpsykiatri Gjøvik og Enhet for spiseforstyrrelser Gjøvik. Kontortjenester er organisert som egen enhet.

Gjøvikregionen har mye å by på sommer som vinter både av aktiviteter, attraksjoner og arrangementer. Avstand til Oslo er 13 mil med gode buss- og togforbindelser.

DPS Gjøvik har ledig 100 %  fast stilling for overlege i poliklinikk 1 Gjøvik, med hovedansvar for enhetens FACT team. 

Enhetens administrasjon er på Gjøvik. 

FACT teamene er samhandlingsprosjekt mellom kommunene Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Søndre Land, Nordre Land, NAV og Sykehuset Innlandet HF v/DPS Gjøvik.
Teamene skal jobbe etter FACT-modellen og gi langvarig oppfølging og behandling til mennesker med alvorlig psykisk lidelse og/eller rusproblematikk.

I FACT-modellen legges det vekt på en helhetlig tilnærming med fokus på arbeid, aktivitet, veiledning og kontakt med pårørende. FACT-teamet skal gi støtte til pasientens bedringsprosess, tilby tett oppfølging og målrettet behandling. Teamet skal i hovedsak gi behandling i pasientens hjem og nærmiljø, og skal ha et nært samarbeid med de ordinære tjenestene i pasientens hjemkommune.  

I FACT-teamene vil du delta i et spennende utviklingsarbeid som er en del av en regional og nasjonal satsning.

FACT teamene har lokaler både på Gjøvik og på Reinsvoll. Teamet jobber i hovedsak ambulant og stillingen innebærer en del reisevirksomhet i regionen.
Teamene er etablert i fireårige prosjekt. Det planlegges for tilpasninger og videreføring over i fast drift etter prosjektperioden, som i varer til 2023.

Arbeidsoppgaver

 •  Oppfølging av spesialistoppgaver i tråd med FACT-modellen og pakkeforløp.
 • Medisinsk ansvar.
 • Deltakelse i tverrfaglig samarbeid i FACT - teamene og for øvrig i enheten og avdelingen. 
 • Utredning, behandling og veiledning i andre deler av DPS-et ved kapasitet. Dette kan være i; TSB-team eller i allmenn psykiatriske poliklinikker og døgnavdelinger 
 • Deltakelse i faglig nettverk med leger i rusbehandling i andre avdelinger i Sykehuset Innlandet.
 • Deltakelse i utviklingsnettverk for FACT teamene i Innlandet organisert av Statsforvalteren i Innlandet
 • Tett samarbeid med øvrige overleger i enheten.   
 • Samarbeid eksternt med ulike instanser.
 • Veiledning  og undervisning av det øvrige personalet.

Kvalifikasjoner

 • Norsk godkjenning som spesialist i psykiatri.
 • Beherske norsk språk både skriftlig og muntlig.
 • Relevant klinisk erfaring.

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vil være avgjørende for ansettelsen.
 • Evne til å arbeide strukturert og tverrfaglig.
 • Fleksibel, høy arbeidskapasitet, og vilje til å sikre et godt samarbeid på alle nivå.

Vi tilbyr

 • Varierte og spennende oppgaver i et kreativt og godt arbeidsmiljø.
 • Deltakelse i nasjonalt opplæringsprogram i FACT modellen.
 • Faglig støtte fra nasjonale og regionale kompetansemiljøer. 
 • Lønn etter overenskomst.
 • Ansettelse skjer i henhold til  gjeldende lover, overenskomst og reglement.
 • Meget gode pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP).
 • Sykehuset kan være behjelpelig med overgangsbolig.

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Universitet

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktpersoner
Navn: Liv Hammerstad
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 97494312
E-post: liv.hammerstad@sykehuset-innlandet.no
Navn: Eli Merete Nesset
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 97123677
E-post: b19203@sykehuset-innlandet.no
Arbeidssted
Distriktspsykiatrisk senter Gjøvik
Kyrre Grepps gate 11
2819 Gjøvik
Søk på stillingen