NAV Møre og Romsdal har ledig 75% stilling som rådgivende overlege. Kontorsted for stillingen er ved NAV Kristiansund, men en del reisevirksomhet til fylkets NAV kontor må påregnes.
NAV Møre og Romsdal har det overordnede statlige ansvaret for drift og utvikling av NAV i fylket gjennom samhandling med NAV-kontor og arbeidslivssenter. NAV har som hovedmål å bidra til at flest mulig kommer ut i arbeid eller arbeidsrettet aktivitet.

Vi søker lege med engasjement og interesse for både trygde- og samfunnsmedisinsk arbeid og NAV som samfunnsaktør. Den rådgivende legetjenesten i NAV Møre og Romsdal utgjør 2,5 årsverk fordelt på 3 rådgivende overleger som betjener samtlige NAV-kontorer i Møre og Romsdal, hvorav en har rolle som koordinerende rådgivende overlege med koordineringsansvar for den rådgivende overlegetjenesten i Møre og Romsdal.

Funksjonen som rådgivende overlege ivaretar NAV sitt helhetlige individ- og systemarbeid innenfor den medisinske rådgivningstjenesten.  

Arbeidsoppgaver
 • være pådriver og samarbeidspartner overfor ulike enheter internt og aktører utenfor NAV
 • rådgiver for NAV sine veiledere i oppfølging av sykmeldte
 • kontakt og samarbeid med behandlende leger
 • opplæring og kompetanseoverføring internt og eksternt
Kvalifikasjoner
 • norsk autorisasjon som lege, gjerne med relevant spesialistkompetanse innen eksempelvis allmennmedisin
 • evne til å arbeide tverrfaglig
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • klinisk erfaring
 • du må ha førerkort for personbil
Personlige egenskaper
 • engasjement og kreativitet
 • evne til å arbeide målrettet, selvstendig og fleksibelt
Vi tilbyr
 • utfordrende og interessante arbeidsoppgaver
 • et aktivt og engasjert arbeidsmiljø med mulighet for faglig oppdatering
 • permisjon m/lønn for nødvendige kurs og veiledning for spesialisering i samfunnsmedisin
 • 4 måneders utdanningspermisjon m/lønn pr. 5 års tjeneste, jf. særavtale om arbeidsvilkår for leger i arbeids- og velferdsetaten
 • fleksibel arbeidstid
 • stillingen lønnes i stillingskode 1250, lønnsspenn kr. 619 300 til kr. 1 001 400 (brutto årslønn i 100% stilling). Lønn fastsettes etter nærmere avtale i henhold til særavtale for rådgivende overleger i Arbeids og velferdsetaten.
 • god pensjonsordning gjennom Statens Pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %)
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
NAV
Kontaktperson
Navn: Hege-Beate Skjølberg
Tittel: Avdelingsdirektør
Telefon: 47304790
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Kristiansund, Molde
Astrups gate 3
6509 KRISTIANSUND N
Søk på stillingen