Kort om arbeidsgiver

Distriktpsykiatrisk senter (DPS) Østre Agder er en av i alt 8 avdelinger innen Klinikk for psykisk helse i Sørlandet sykehus. Spesialisthelsetilbudet som DPS tilbyr omfatter akutt-kriseintervensjon, spesialisert utredning og behandling poliklinisk, ambulant og i døgnpost. I tillegg gis det råd og veiledning til pårørende og den kommunale helse- og omsorgstjenesten i fylket. DPS Østre Agder har tre allmennpsykiatriske polikliniske team lokalisert i Arendal, Grimstad og Tvedestrand samt et team for gruppebehandling basert på dialektisk atferdsterapi (DBT) og skjematerapi. Videre har avdelingen en enhet for ambulante tjenester som består av et ambulant akutt-team, et FACT team for behandling av psykoselidelser samt et FACT team for behandling av nysyke. Avdelingen har i tillegg en døgnenhet med tilbud for alle typer psykiatriske lidelser.

Døgnenheten er en åpen enhet med 18 senger som tilbyr utredning, behandling, og miljøterapi av et bredt spekter psykiske lidelser. Vi tilstreber et høyt faglig nivå og et individualisert utrednings- og behandlingstilbud. Utrednings- og behandlingsplan utarbeides ved innkomst og evalueres fortløpende. Enheten ønsker å fremme og utvikle tjenestene med recoveryorientert praksis.

Døgnenheten har nå ledig 1 x 100 % fast stilling for overlege med spesialitet i psykiatri

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til at diagnostikk og behandling  er i samsvar med retningslinjene for tilfredstillende faglig standard og pakkeforløp.
 • Veiledning og undervisning.
 • Bidra til at dokumentasjon og journalføring skjer etter gjeldene retningslinjer og er i samsvar med lov og forskrifter.  
 • Samarbeid med annet helsepersonell i spesialist- og primærhelsetjenesten.
 • Utvikling av tjenestetilbudet i forhold til gjeldende styringsmål.
 • Ansvarlig for henvisninger.
 • Bidra til at enhetens faglige virksomhet er forsvarlig og i henhold til lov og forskrifter. Ansvar for å holde seg oppdatert på evidensbasert behandling.

Kvalifikasjoner

 • Godkjent spesialist i psykiatri. Søkere med kort tid igjen til godkjent spesialitet vil også komme i betraktning, disse oppfordres til å søke.
 • Gyldig norsk lisens/autorisasjon
 • Erfaring i tverrfaglig samarbeid.
 • Søkere utenfor Skandinavia må dokumentere god kunnskap i skriftlig og muntlig norsk
 • Kjennskap til norsk regel- og lovverk

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet
 • Ansvarsbevisst
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Trives med å jobbe tverrfaglig
 • Evne til å arbeide målrettet og systematisk
 • Gode samarbeidsevner
 • Engasjement
 • Tar medansvar for enhetens og avdelingens totale drift og bidrar til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø preget av åpenhet og interesse for faglig utvikling av tjenestetilbudet, og for individuell faglig utvikling
 • Høyt faglig nivå og et utfordrende og variert arbeid
 • Individuell veiledning
 • Overleger i faste stillinger opparbeider rett til 4 mnd studiepermisjon hvert 5. år etter til enhver tid gjeldende overenskomst
 • Flyttegodtgjørelse etter avtale
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Pensjonsordning (2 % pensjonstrekk), gruppe- og ulykkesforsikring

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Hilde Thomassen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 909 67 092
Navn: Maria Landsverk
Tittel: Assisterende enhetsleder
Telefon: 37 07 56 95
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
DPS Østre Agder, Døgnenhet Arendal
Rykeneveien 106
4824 Bjorbekk
Søk på stillingen