Kort om arbeidsgiver
Bryggeriet legesenter DA har ledig en fastlegehjemmel.
Fastlegehjemmel ledig ved legesenter sentralt i Lillehammer, med fantastiske kolleger og medarbeidere.
Bryggeriet legesenter er et velorganisert 4-legesenter. Legesenteret er organisert som DA, der legene sammen står for drift av kontoret. Den enkelte lege driver privat som enkeltmannsforetak med egen liste. Det forutsettes at ny fastlege blir med i driftsmodellen DA ved å kjøpe avtroppende leges praksis. 

Betingelser for overdragelse avtales med hjemmelshaver, etter sentrale retningslinjer fra legeforeningen. Kommunale oppgaver, inntil 7,5 time pr uke kan bli pålagt hjemmelen. Det er pr. i dag ikke knyttet noen kommunale oppgaver til hjemmelen. Hjemmelshaver har plikt til å delta i kommunens legevaktsordning. (Lillehammer interkommunale legevakt).
Hjemmelen er ledig fra 01.09.2021.

Kvalifikasjoner
 • Spesialist i allmennmedisin eller lege under spesialisering.
 • Norsk autorisasjon
 • Fullført norsk LIS1-tjeneste
 • Rett til trygderefusjon
 • Interesse for allmennmedisin
 • Gode samarbeidsevner, og behersker norsk språk godt - både skriftlig og muntlig.
 • Kompetanse, erfaring og personlig egnethet vil vektlegges
 • Ansettelsen er med forbehold om godkjent politiattest, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.
Vi tilbyr
Noen opplever det utrygt å kjøpe seg inn i en legebedrift med forpliktelsene det medfører. For å imøtekomme dette tilbyr Lillehammer kommune en egen garantiordning. Dette innebærer at dersom du innenfor de fire første årene ønsker å si opp fastlegeavtalen, tilbyr kommunen seg å forskuttere 90% av det beløpet du betalte da du overtok praksisen, dersom det ikke er kommet på plass avtale med ny fastlege ved ordinær utlysning innen 6 måneder etter første utlysning. Beløpet anses som en forskuttering, og betales tilbake når hjemmelen besettes permanent på nytt.
I tillegg tilbyr Lillehammer kommune dobbelt basistilskudd i de 6 første månedene etter ansettelse. 

I tillegg kan vi tilby:
 • Fulltids fastlegehjemmel ved et veldrevet legesenter med erfarne kollegaer, hvor alle er spesialister i allmennmedisin.
 • Listelengde pr dags dato er 924 pasienter. Listetaket er satt til 924 pasienter.
 • Variert og stabil pasientpopulasjon. Hjemmelshaver har hatt stillingen siden 2015. 
 • Godt faglig miljø med ukentlig internundervisning.
 • Unge og interesserte kolleger. 
 • Erfarne og dyktige helsesekretærer.
 • Velutstyrt laboratorium.
 • EPJ: System X
 • Trivelig og stabilt arbeidsmiljø
 • Kontorene ligger sentralt med gåavstand til togstasjon, bussterminal, legevakt og sykehus.
 • Lillehammer er en spennende by med gode tilbud for natur, sport, og kultur.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Lillehammer kommune
Kontaktpersoner
Navn: Håvard Mæland
Tittel: Fastlege/spesialist i allmennmedisin
Telefon: (+47) 976 89 893
E-post: haavmael@online.no
Navn: Gina Matsson
Tittel: Tjenesteområdeleder Legehelsetjenester
Telefon: (+47) 402 354 98
E-post: gina.matsson@lillehammer.kommune.no
Navn: Morten Bergkåsa
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: (+47) 996 40 685
E-post: morten.bergkasa@lillehammer.kommune.no
Arbeidssted
Elvegata 19
2609 LILLEHAMMER
Søk på stillingen