Kort om arbeidsgiver
Svingen legesenter AS har ledig en fastlegehjemmel.
Fastlegehjemmel ledig sentralt i Lillehammer
Svingen legesenter AS er et velorganisert og velrennomert femlegesenter som har vært i drift siden 2001. Driftsselskapet er et aksjeselskap som besørger ansettelser av personale samt drift av kontoret. Den enkelte lege driver privat som enkeltmannsforetak med egen liste. Det forutsettes at ny fastlege blir med i driftsmodellen AS ved å kjøpe avtroppende leges aksjer, og inngår aksjonæravtale med de gjenværende legene på kontoret.

Betingelser for overdragelse avtales med hjemmelshaver, etter sentrale retningslinjer fra legeforeningen. Kommunale oppgaver, inntil 7,5 time pr uke kan bli pålagt hjemmelen. Pr dags dato er det ikke tilknyttet noen kommunale oppgaver til hjemmelen. Hjemmelshaver har plikt til å delta i kommunens legevaktsordning. (Lillehammer interkommunale legevakt).
Hjemmelen er ledig fra 01.06.2021.

Kvalifikasjoner
 • Spesialist i allmennmedisin eller lege under spesialisering.
 • Norsk autorisasjon
 • Fullført norsk LIS1-tjeneste
 • Rett til trygderefusjon
 • Interesse for allmennmedisin
 • Gode samarbeidsevner, og behersker norsk språk godt - både skriftlig og muntlig.
 • Kompetanse, erfaring og personlig egnethet vil vektlegges
 • Ansettelsen er med forbehold om godkjent politiattest, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.
Vi tilbyr
Noen opplever det utrygt å kjøpe seg inn i en legebedrift med forpliktelsene det medfører. For å imøtekomme dette tilbyr Lillehammer kommune en egen garantiordning. Dette innebærer at dersom du innenfor de fire første årene ønsker å si opp fastlegeavtalen, tilbyr kommunen seg å forskuttere 90% av det beløpet du betalte da du overtok praksisen, dersom det ikke er kommet på plass avtale med ny fastlege ved ordinær utlysning innen 6 måneder etter første utlysning. Beløpet anses som en forskuttering, og betales tilbake når hjemmelen besettes permanent på nytt.
I tillegg tilbyr Lillehammer kommune dobbelt basistilskudd i de 6 første månedene etter ansettelse.

I tillegg kan vi tilby: 
 • Fulltids fastlegehjemmel ved et veldrevet legesenter med erfarne kollegaer
 • Listelengde pr dags dato er 950 pasienter. Listetaket er satt til 800 pasienter, kan økes.
 • Variert pasientpopulasjon med stor aldersspredning. Hjemmelshaver har hatt stillingen i 20 år.
 • Godt faglig miljø med ukentlig internundervisning.
 • Legesenteret er praksissted for Universitetet i Oslo og tilknyttet forskningsnettverket for allmennmedisin.
 • Erfarne og dyktige helsesekretærer.
 • Velutstyrt laboratorium.
 • EPJ: System X
 • Trivelig og stabilt arbeidsmiljø
 • Kontorene ligger sentralt med gåavstand til togstasjon og bussterminal.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Lillehammer kommune
Kontaktpersoner
Navn: Tori Guldahl Seierstad
Tittel: Fastlege/spesialist i allmennmedisin
Telefon: (+47) 922 59 294
E-post: tori.seierstad@gmail.com
Navn: Gina Matsson
Tittel: Tjenesteområdeleder Legehelsetjenester
Telefon: (+47) 402 354 98
E-post: gina.matsson@lillehammer.kommune.no
Navn: Morten Bergkåsa
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: (+47) 996 40 685
E-post: morten.bergkasa@lillehammer.kommune.no
Arbeidssted
Nymosvingen 2
2609 LILLEHAMMER
Søk på stillingen