Kort om arbeidsgiver

Ahus lyser nå ut tre faste 100 % stillinger som overleger i anestesi med
arbeidsted Ahus Gardermoen og Ahus Nordbyhagen.

Anestesiavdelingen ved AHUS har over 320 ansatte, hvorav 60 er leger. Vi driver utstrakt anestesiologisk virksomhet på Nordbyhagen, Ski og
fra januar 2021 også på Ahus Gardermoen. De tre legene
vil være ansatt i anestesiavdelingen og ha arbeidssted delt mellom Gardermoen og Nordbyhagen.

Ahus startet  opp elektiv kirurgisk virksomhet med inneliggende pasienter fra januar 2021 innen fagfeltene ortopedi, gastro, plastikk og ØNH.
Det er planlagt en gradvis opptrapping til drift på fem operasjonsstuer. Ahus
tok også over den kardiologiske virksomheten til LHL med blant annet PCI’er og
ablasjoner. Det er tilstedevakt av anestesilege fra mandag morgen til lørdag
formiddag.

Høres dette ut som en spennende utfordring å ta del i? Da ser vi frem til å bli bedre kjent med deg!

Andre arbeidssteder må påregnes. Stillingen vil være del av anestesiavdelingen i Kirurgisk divisjon på Ahus. Stillingene følger de til enhver tid gjeldende arbeidstidsordninger.

 

Arbeidsoppgaver

 • Anestesi til elektive operasjonspasienter på dagtid på Gardermoen eller Nordbyhagen etter nærmere avtale og arbeidsplan
 • Tilstedevakt på Gardermoen, i gjennomsnitt en vakt per uke
 • Støtte den kardiologiske virksomheten ved behov for anestesi (sedasjon, håndtering av komplikasjoner mm)
 • Oppfølging av opererte/inneliggende pasienter på PO og sengepost kveld og natt
 • Deltagelse i stansteam på døgnbasis
 • Deltagelse i forbedringsarbeid og undervisning

Kvalifikasjoner

 • Søker må være spesialist i anestesiologi
 • Søker må ha gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Vi søker en kollega som har gode samarbeidsevner, er fleksibel og arbeidsom
 • Personlige egenskaper vektlegges

Vi tilbyr

 • En variert arbeidsdag i flotte sykehuslokaler
 • Gode velferdstilbud for ansatte,f.eks hytteutleie, teaterbilletter osv
 • Bedriftsidrettslag med variert treningstilbud
 • Mulighet for hjelp med bolig og barnehage
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Ingvild Seem
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 95028102
Hjemmeside
Arbeidssted
Kirurgisk divisjon, Akershus universitetssykehus HF
Ragnar Strøms veg 10
2067 Jessheim
Søk på stillingen