Kort om arbeidsgiver
Gaula legesenter har tre selvstendig næringsdrivende legehjemler. Legesenteret ble etablert i 2014, og kan vise til en stabil pasientgruppe. Totalt har legesenteret en listekapasitet på 3200 pasienter. Det utlyses nå to ledige fastlegehjemler ved legesenteret.  

Fastlegehjemmel 1 (6. gangs utlysning) 
Fastlegehjemmelen har en listekapasitet på 1000 pasienter. Ønsket tiltredelse er snarest. 

Fastlegehjemmel 2 (5. gangs utlysning) 
Fastlegehjemmelen har en listekapasitet på 1100 pasienter. Ønsket tiltredelse er snarest. 

Legesenteret har tilhold i lyse og nye lokaler sentralt i Melhus og er fornuftig utstyrt, samt med moderne laboratorium. Det benyttes Melins betalingsløsning, CGM journalsystem med Pasientsky for timebestilling/elektronisk kommunikasjon og trinnvis for kvalitetssikringssystem. 

Pasientgruppen i Melhus er oversiktlig, og du vil møte en kommune som har robuste tjenester og et godt samarbeid mellom de ulike helsetjenestetilbudene. 

Økonomiske betingelser avtales med dagens hjemmelshaver i tråd med gjeldende regelverk. Ny fastlege inngår samarbeids- og driftsavtale med de andre fastlegene ved senteret. Kontrakten med kommunen reguleres av sentrale avtaler, fastlegeforskriften og annet relevant lovverk.

Kommunen tilbyr lønn i inntil to uker første året i hjemmelen, som kompensasjon for fravær ved deltakelse på kurs eller andre aktiviteter som er meritterende for videre- og etterutdanning i allmennmedisin. 

Legevakttjeneste inngår i stillingen. For tiden er det daglegevakt hver 9. uke. På ettermiddag/ kveld og helg har Melhus kommune interkommunalt legevaktsamarbeid med Malvik, Midtre Gauldal og Trondheim. Vaktbelastningen her er fortiden i underkant av to vakter pr. måned. Det har til nå vært gode muligheter for både reduksjon og økning i antall legevakter, etter ønske. 

Kommunen har egen sykehjemslege i full stilling. 

Nærmere informasjon om Melhus kommune finner du her .

Bli med og utgjør en forskjell i Melhus! Velkommen som søker!
 
Søknader på stillingen vil bli vurdert fortløpende.

Arbeidsoppgaver

Uselektert, kurativ allmennlegevirksomhet
Legevakt
Stillingen kan tillegges kommunale oppgaver i inntil 7,5 time per uke. Per dags dato foreligger det ingen slike oppgaver i hjemmelen

Kvalifikasjoner
Norsk autorisasjon som lege (HPR- nummer oppgis i søknad)
Godkjent turnus/LIS1 eller tilsvarende med rett til refusjon
Det er ønskelig at den nye fastlegen er spesialist eller har påbegynt spesialisering i allmennmedisin, men dette er ikke et krav ved tilsetting
Gode kommunikasjonsferdigheter på norsk, både muntlig og skriftlig
Klinisk erfaring og personlig egnethet vil bli vektlagt ved tildeling av hjemmelen

Personlige egenskaper
Gode evner innen kommunikasjon og samhandling
Positiv, fleksibel og løsningsorientert
For øvrig vil personlige egenskaper som er viktig i stillingen bli vektlagt   
         
Vi tilbyr
Kommunen har søkt om å bli registrert som utdanningsinstitusjon for LIS3 utdanning, og vil tilrettelegge utdanningsplanen sammen med den enkelte kandidat dersom dette er aktuelt.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Melhus kommune
Gaula Legesenter
Kontaktperson
Navn: Monica Brækken
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 48866764
E-post: Monica.Braekken@melhus.kommune.no
Arbeidssted
Gaula Legesenter
Per Bortens veg 3,
7224 MELHUS
Søk på stillingen