Kort om arbeidsgiver
Fastlegehjemmel med 700 listepasienter i vakre Nordreisa kommune.  Legen inngår også i kommunal legevakt per tiden 6 delt. Stillingen kombineres med LIS/overlege bistilling innenfor rehabilitering ved DMS Nord-Troms, underlagt fysikalsk medisinsk avdeling UNN Tromsø. Det utarbeides et lokaltilpasset pasientsentrert helseteam, PSHT, i samarbeid med NOR-klinikken som vil bli en del av ansvarsområdet. 

Arbeidsoppgaver
 • Fastlegearbeid for 700 pasienter.
 • Bistilling innenfor rehabilitering underlagt Fysikalsk medisinsk avdeling UNN Tromsø. 
 • Legevaktsarbeid fortiden 6 delt vakt. 

Kvalifikasjoner
 • Lege som er spesialist i allmennmedisin eller påbegynt/ønske om å starte i spesialisering.
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Søker må beherske norsk godt både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper
 • God samarbeidsevner innenfor tverrfaglig teamarbeid.
 • Egenskaper som fleksibilitet, selvstendighet og gode kommunikasjonsevner.
 • Kompetanse i å veilede og undervise pasienter, pårørende og øvrige samarbeidsparter.
 • Erfaring fra kommunehelsetjenesten.

Vi tilbyr
 • Variert arbeid med mange faglige utfordringer i et godt flerfaglig arbeidsmiljø.
 • Legekontor og legevakt samlokalisert og med meget velutstyrt laboratorium betjent av 3 sykepleiere. Klikk her og se film fra legekontoret
 • Stabilt team med 6 fastleger, 1 LIS-lege og legestudent fra UiT(Norges arktiske universitet i Tromsø). Fra 01.09.2021 vil vi ha 2 LIS-leger tilsatt. 
 • DMS Nord-Troms: fødestue, røntgenavdeling betjent av radiolog fra UNN, ambulerende spesialist innen fagene ØNH og Hud poliklinikk, dialyseavdeling, rehabiliteringsavdeling.
 • Basistilskudd i henhold til listestørrelse. Det betales leie for lokale, personell og utstyr som omtrent tilsvarer basistilskudd.
 • Det gis kompensasjon gjennom utjevningstilskudd og praksiskompensasjon.
 • Fastlegearbeid som privatpraktiserende lege der 100% av egenandeler og refusjoner beholdes av legen. Svært gode inntjeningsmuligheter. 
 • Fastlønn for kommunal bistilling med medlemskap i god pensjons- og forsikringsordning..
 • Det er muligheter for svært god inntjening.
 • Deltakelse i kommunal legevakt med mulighet for ekstra vakter.  
 • Økonomiske betingelser skal være avklart før tilsetting.
 • Oppgjør for praksis (goodwill) skjer mellom fratredende og tiltredende lege.
 • Nordreisa omfattes av tiltakssonen Nord-Troms og Finnmark, som betyr at man etter nærmere regler vil få nedskriving av studielån, skattefordeler, redusert strøm avgift m.v.
 • Fantastiske muligheter for friluftsliv; jakt, fiske i sjø, vann og elver, elvebåt, snøscooter, hundekjøring, ski og turmuligheter. Reisa nasjonalpark anbefales, se www.reisanasjonalpark.no.
 • Ansettelse skjer på de vilkår som fremgår av lover, reglement og gjeldende tariffavtaler.
 • Flyttegodtgjøring etter reglement.
Den som tilsettes må forevise gyldig politiattest
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Nordreisa kommune
Kontaktpersoner
Navn: Hanne Marita Hansen
Tittel: Leder DMS
Telefon: 41706155
E-post: hanne.marita.hansen@nordreisa.kommune.no
Navn: Guro Boltås
Tittel: Virksomhetsleder for Helsetjenester
Telefon: 41706124
E-post: guro.boltas@nordreisa.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Sonjatun legekontor og Distriktsmedisinsk senter Nord-Troms (DMS)
Sonjatunveien 21
9151 STORSLETT