Kort om arbeidsgiver

Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) ved Sørlandet sykehus HF gir tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) til pasienter med alvorlig rusproblematikk i Agder.

Vi har ledig 2 x 100 % st. fast for lege i spesialisering i rus- og avhengighetsmedisin. ARA har søkt om godkjenning som utdannelsesinstitusjon og tilbyr et fullt spesialiseringsløp for leger i denne spesialiseringen.

I LIS-løpet må man påberegne å tjenestegjøre i hele ARA for å dekke læringsmålene. Hovedadministrasjonen ligger i Kristiansand.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Diagnostisering, utredning og behandling av voksne og unge med avhengighetslidelse og komorbiditet i poliklinikk og døgnbehandling
 • Selvstendig arbeid under veiledning i et tverrfaglig team 

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som lege
 • Gjennomført LIS 1
 • Må beherske norsk godt (muntlig og skriftlig) 

Personlige egenskaper

 • Interesse for utredning, behandling og forskning i rusfeltet
 • Selvstendighet
 • Gode samarbeidsevner
 • Lærevillig og respektfull
 • Fleksibel og løsningsorientert 
 • Ansvarsfull og pliktoppfyllende 

Vi tilbyr

 • Deltakelse på obligatoriske og valgfrie kurs i spesialiteten.
 • Sømløs rotasjon mellom ulike enheter i ARA og obligatorisk tjeneste i psykiatri.
 • Internundervisning og veiledning. 
 • LIS i rusmedisin går p.t. ikke i vakt. 
 • Et godt arbeidsmiljø i stadig utvikling.
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst. 
 • Avdelingens hovedadministrasjon ligger i Kristiansand. 
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Bjørg Hjerkinn
Tittel: Overlege
Telefon: 38 13 26 34
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Navn: Vilde Follesø Engervik
Tittel: Tillitsvalgt LIS
Telefon: 38 13 25 81
Navn: Rita Rosfjord
Tittel: Rådgiver
Telefon: 38 13 26 10
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for rus og avhengighetsbehandling
Kongsgård Alle 71
4632 Kristiansand