Kort om arbeidsgiver
Vi søker spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering til ledig 100 %  fast stilling, med oppstart snarest etter avtale. Sykehuset er godkjent som utdanningsinstitusjon for spesialiteten fysikalsk medisin og rehabilitering. LIS 3 som ønsker utdanning til spesialiteten fysikalsk medisin og rehabilitering oppfordres også til å søke. Seksjonen har en sengeavdeling og en poliklinikk. 

Helgelandssykehuset Sandnessjøen har ca. 350 ansatte. Vi har en bred, god og stabil spesialistdekning. Miljøet er preget av en åpen tone, flat organisering, samarbeid mellom avdelingene og faglig entusiasme. Helgelandssykehuset er i utvikling med ambisjon om utvikle landets beste lokalsykehusforetak.

Den rehabiliteringsmedisinske sengeposten behandler hovedsakelig pasienter med nevrologiske tilstander. Oppholdene kan være både i form av primærrehabilitering og vurderingsopphold. Etter oppholdet kan pasientene bli fulgt opp poliklinisk eller ved avdelingens ambulante rehabiliteringsteam (ART). Ambulant rehabiliteringsteam skal koordinere og sikre pasientenes overgang fra spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten. Avdelingen har også tre måneders kontroll av pasienter som har vært innlagt ved medisinsk avdeling grunnet hjerneslag. 

Den polikliniske avdelingen består av HelseIArbeid-senter, tverrfaglig avklaringspoliklinikk og fysikalsk medisinsk poliklinikk for diagnostikk og behandling av henviste pasienter. Poliklinikken arrangerer egne rehabiliteringsopphold som en del av oppfølgingen. Poliklinikken administrerer også sykehusets kliniske servicefunksjoner og lysbehandling av pasienter med hudsykdommer. 

Søker må påregne å starte arbeidet ved seksjonens poliklinikk. Etter avtale vil man ved behov måtte rotere arbeidssted mellom seksjonens to avdelinger. Rotasjon gjelder også LIS stilling ved seksjonen. 
Seksjonen har 4 overlegestillinger og 1 LIS 2/3 stilling for spesialiteten fysikalsk medisin og rehabilitering. Arbeidstid er 40 timer per uke. Det er ingen vaktberedskap. Ved begge avdelingene foregår arbeidet i tverrfaglige team sammen med fysioterapeuter, ergoterapeuter, pleiepersonell, logoped, sosionom og ernæringsfysiolog.

Sandnessjøen ligger på Helgelandskysten, ved foten av fjellkjeden De syv søstre. Sandnessjøen er trafikknutepunkt for ytre Helgeland og har daglige hurtigruteanløp og er utgangspunkt for hurtigbåter med mange destinasjoner, samt buss til jernbane. Fra flyplassen rett utenfor byen går det daglige flygninger til og fra Trondheim og Bodø.

Dine arbeidsoppgaver
 • Tverrfaglig vurdering, utredning og rehabilitering
 • Klinisk legearbeid
 • Veiledning av LIS
 • Delta i utviklingsarbeid og tjenesteutvikling
 • Delta i avdelingens øvrige drift
 • Bidra til utarbeidelse og oppdateringer av avdelingens rutiner og prosedyrer
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig.
 • Spesialistutdanning i FMR. For søkere på LIS 3 stilling: godkjent norsk turnustjeneste/ LIS1.
Personlige egenskaper
 • Du samarbeide godt med pasienter og øvrig personale.
 • Du er strukturert, fleksibel og løsningsorientert.
 • Du har faglig interesse og engasjement.
Vi tilbyr
 • Tilrettelegging for personlig og faglig utvikling
 • Hjelp til å skaffe bolig og barnehageplass
 • Seksjonen har bredt sammensatt og høy faglig kompetanse
 • God arbeidsklima både innad i seksjonen og i sykehuset generelt
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn iht. gjeldende overenskomster og avtaler
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helgelandssykehuset HF
Kontaktpersoner
Navn: Knut Glasø
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 75 06 53 94 / 904 70 534
E-post: knut.glaso@helgelandssykehuset.no
Navn: Monica Storkjørren
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 454 14 318
E-post: monica.storkjorren@helgelandssykehuset.no
Søknad
Søknad merkes: 4331715298
Arbeidssted
Prestmarkveien 1
8800 SANDNESSJØEN