Kort om arbeidsgiver
Helse Midt-Norge har ledig 100 % avtalehjemmel lokalisert i Kristiansund. Helse Midt-Norge RHF ønsker en praksis med generell oftalmologi uten cataractkirurgi.  Avtalespesialisten må være særskilt oppmerksom på utviklingen av IKT og integrasjon mot felles journalsystem. Hjemmelen vil kreve et godt samarbeid med helseforetaket, og sammen skal det på denne måten skapes balanse og stabilitet innen dette fagområdet i denne delen av regionen. Betingelser for hjemmelen er i samsvar med reglene i Rammeavtalen mellom Den norske legeforening og Helse Midt-Norge RHF. Avtalespesialisten må beherske norsk, både muntlig og skriftlig. Avtalen forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid 44 uker pr. år, inkludert administrasjon av praksis.


Arbeidsoppgaver
Legen skal til enhver tid forholde seg til Rammeavtalen mellom Legeforeningen og de regionale helseforetakene, og som regulerer forholdet mellom partene
Legen skal foreta undersøkelser, diagnostikk og behandling i henhold til regionale og nasjonale mål, prioriteringsveiledere, og til enhver tid gjeldende lovgivning
Legen skal inngå en individuell avtale med det regionale helseforetaket
Legen skal inngå samarbeidsavtale med det lokale helseforetaket, og som blant annet skal bidra til gode pasientforløp og kortere ventetid
Legen skal forholde seg til krav til IKT som er hjemlet i forskrift og i Rammeavtalen
Legen skal rapportere elektronisk til Norsk Pasientregister (NPR)
Avtalepraksis skal drives i egnede lokaler med universell utforming
Legen skal sørge for gode rutiner for næringsvirksomhet

Kvalifikasjoner
Utdannet lege med godkjent spesialistutdanning
Ansiennitet og relevant videreutdanning
Praksis fra sykehuspoliklinikk og/eller avtalepraksis

Evne til å arbeide selvstendig og strukturert
Evne og vilje til tverrfaglig samarbeid
Personlig egnethet og gode samarbeidsevner

Vi gjør oppmerksom på at HPR nr, dato for norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning skal legges inn under «CV-elementer – Legg ved HPR»   
Legg også ved kopi av autorisasjon og spesialistgodkjenning.  
Stillingskategori
Privatpraktiserende spesialist
Arbeidsgiver
Helse Midt-Norge RHF
Kontaktpersoner
Navn: Karin Bostad
Tittel: Rådgiver
Telefon: 41214382
E-post: Karin.Bostad@Helse-Midt.no
Navn: Arnt Egil Hasfjord
Tittel: Rådgiver
Telefon: 41322145
E-post: Arnt.Egil.Hasfjord@helse-midt.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Kristiansund
Sentrum
6509 KRISTIANSUND N
Søk på stillingen