Kort om arbeidsgiver

Cardiovascular Research Group på Akershus universitetssykehus har en ledig stilling som
doktorgradstipendiat finansiert av Helse Sør-Øst. Cardiovascular Research Group
er en internasjonalt anerkjent forskergruppe innen hjerteforskning. Du kan
lese om gruppen her: https://www.med.uio.no/klinmed/forskning/grupper/kardiovaskular-crg/

Stillingen skal besettes for 3 år, og er en rekrutteringsstilling beregnet på personer som
ønsker å kvalifisere seg til en videre karriere innen forskning.

Stillingen vil være knyttet mot klinisk hjerteforskning. Hovedfokus for prosjektet vil
være hjerteskader relatert til COVID-19, og stillingen innebærer pasientundersøkelse,
gjennomføring og analyse av hjerteundersøkelser, samt laboratoriearbeid. Stillingen
krever derfor medisinsk embetseksamen, norsk autorisasjon og at man behersker
et skandinavisk språk skriftlig og muntlig.

  

Arbeidsoppgaver

Vi søker etter en engasjert doktorgradsstipendiat med kapasitet til å utføre varierte arbeidsoppgaver. Evne til selvstendig arbeid, gjennomføringsevne og fleksibilitet er en forutsetning. Gode samarbeidsevner og nøyaktighet vil også bli tillagt stor vekt. Tidligere erfaring med klinisk forskning og kunnskaper innen hjertemedisin vil være positivt, men vi oppfordrer også andre til å søke. Ved vurdering av søknadene vil det bli lagt vekt på søkerens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet.

Vi tilbyr

Vi kan tilby et hyggelig og lærerikt arbeidsmiljø med bred kompetanse og stort faglig engasjement. Personen som blir ansatt vil få opplæring i arbeidsoppgaver og samarbeide tett med vitenskapelig og teknisk ansatte i vårt forskningsnettverk.   

Vi kan også tilby gode velferdstilbud for våre ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet. Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud. Gode pensjonsordninger og muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass.

 

Lønn

Lønn etter avtale iht. kvalifikasjoner og Ahus´ retningslinjer for tilsetning av stipendiater. 

Søknadsfrist: 01.02.21

Startdato: Mars 2021

 

Nærmere opplysninger

Peder L Myhre, MD PhD ved Medisinsk divisjon på Ahus.
Tlf: 93025644, e-post: p.l.myhre@medisin.uio.no

Det bes om at følgende dokumentasjon lastes opp i Webcruiter og legges ved søknaden: Kopier av vitnemål og relevante attester, CV, samt eventuelle faglige og vitenskapelige arbeider.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.                                      

Stillingskategori
Stipendiat
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Peder L. Myhre
Tittel: MD PhD ved Medisinsk divisjon på Ahus
Telefon: 93025644
E-post: p.l.myhre@medisin.uio.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Akershus universitetssykehus HF
Sykehusveien 25
1474 NORDBYHAGEN