Kort om arbeidsgiver
Fra 1. januar 2021 har vi tre ledige vikariater som overlege ved Avdeling for Patologi OUS.
Det ene vikariatet har en varighet til 1. februar 2022. De øvrige 2 har 6 mnd. varighet med mulighet for forlengelse.
Ved interne omrokkeringer kan det bli ledige LIS vikariater.
Vi søker erfarne leger i spesialisering eller patologspesialister med erfaring eller interesse innen urologisk og gynekologisk patologi, gastrointestinal patologi, ØNH patologi, lungepatologi og/eller placentapatologi. Erfaring fra andre områder som f eks cytologi er også av interesse.
Avdelingen har delt diagnostikken inn i 8 forskjellige faggrupper og det diagnostiske spekteret er bredt, med mange utfordrende og spennende preparater. Vi har et solid, godt og inkluderende arbeidsmiljø med til sammen ca 50 overleger og mer enn 20 LIS fordelt på tre lokalisasjoner.
Vi har behov for vikarer innen flere fagfelt og en nærmere diskusjon om arbeidssted og arbeidsområder kan gjøres i et eventuelt intervju.
 
Et opphold hos oss vil være spennende og nyttig både for langtkomne LIS, yngre overleger og kolleger med noe mer erfaring.
 
Arbeidsoppgavene vil være knyttet til diagnostikk av biopsier og operasjonspreparater innen et eller flere  fagområder. Vi har mange leger i spesialisering i vår avdeling, og oppfølging og opplæring av LIS vil være en naturlig del av arbeidshverdagen.
 
Avdeling for patologi ved Klinikk for laboratoriemedisin har ca. 250 medarbeidere og er lokalisert på tre steder i OUS. Avdelingen mottar ca. 65 000 biopsier og operasjonspreparater, og har et meget stort og variert prøvemateriale. Avdelingens laboratorievirksomhet er omfattende og består av histologi, immunhistokjemi, cytologi, obduksjon, molekylær patologi, flowcytometri og elektronmikroskop.

Arbeidsoppgaver

 • Diagnostikk innen  et eller flere angitte fagområder
 • Opplæring og oppfølging av LIS og patologiassistenter
 • Deltagelse i internundervisning

Kvalifikasjoner

 • Autorisert lege
 • Spesialist i patologi
 • Erfaring innen fagområdet vektlegges
 • Vi stiller krav til gode norskkunnskaper

Personlige egenskaper

 • Interessert og engasjert
 • Medarbeideren må være strukturert og ha  evne og vilje til å sette mål, følge opp og evaluere
 • Skal tenke helhetlig og lar seg motivere av utfordringer
 • Endringsvillig og  fleksibel
 • Omgjengelig og med gode samarbeidsevner
 • Ansvarlig og opptatt av høy faglig kvalitet
 • Opptatt av kontinuerlig forbedringsarbeid 

 Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr en spennende og utfordrende jobb i et hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø.
 • Utfordrende og variert arbeid
 • Høyt faglig nivå
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift
 • En arbeidsplass i utvikling gjennom tilpasninger innenfor OUS.
 • Lønn etter avtale.
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppe- og ulykkesforsikring samt fritidsulykkeforsikring.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Ingvild Victoria Koren Lobmaier
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 91676929
Arbeidssted
Klinikk for laboratoriemedisin, Avdeling for patologi
Ullernchasseen 64
0379 Oslo
Søk på stillingen