• Listelengde: 1600
  • Journal system: System X
  • Krav til søker: Søker må ha fullført LIS1/Turnus
Mulighet for 1 års vikariat i 100 % stilling i veletablert 4 lege praksis i bydel Grorud, Oslo kommune.
Må kunne jobbe selvstendig, og ha rett til refusjon fra HELFO.
Mulighet for vakter ved legevakta i Oslo.
Kjennskap til allmennmedisin foretrekkes.
Fortløpende vurdering av kandidater.
kortfattet søknad med CV sendes
aic@live.no
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Atif Ikram Chaudhry
Tittel: Allm.prakt. fastlege
Telefon: 45206999
E-post: aic@live.no
Arbeidssted
Kalbakken Legegruppe
Kakkelovnskroken 1
0954 OSLO