Kort om arbeidsgiver

Dette er sjansen for leger som vil fordype seg i anvendt nevrovitenskap! 

Vi  har ledig et 100%  LIS vikariat for et år med mulighet for forlengelse. Tiltredelse 01.05.2021 eller senere. Seksjon for klinisk nevrofysiologi har 5 LIS og 5 overleger fordelt på tre lokalisasjoner (Rikshospitalet, Ullevål og SSE). LIS legene i seksjonen vil i løpet av utdanningsperioden rotere mellom ulike KNF-seksjoner i Nevroklinikken og vil inngå i avdelingens vaktordning. 

Kun søkere som søker elektronisk via Webcruiter vil bli vurdert.

Arbeidsoppgaver

 • Alle typer nevrofysiologiske undersøkelser som kreves for å bli spesialist i klinisk nevrofysiologi.
 • Tolkning av EEG på pasienter i alle aldre, også kritisk syke pasienter.
 • EMG/nevrografi (måling av funksjon til perifere nerver og muskler) på pasienter med ulike sykdommer som polynevropatier, ALS og myopatier.
 • Fremkalte responsundersøkelser, tynnfibertester, funksjonstesting av det autonome nervesystemet, samt PSG/MSLT (søvnundersøkelser) for utredning av pasienter med søvnforstyrrelser. 
 • Deltagelse i forskningsprosjekt, internundervisning, samt opplæring av annet personell i avdelingen.
 • Utvikling av nye nevrofysiologiske metoder.

Kvalifikasjoner

 • Cand med med autorisasjon.
 • Meget gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk.
 • Erfaring med nevrologi og/eller klinisk nevrofysiologi er en fordel.
 • Søker må beherske engelsk og skandinaviske språk.
 • Søker må tilfredsstille kravene til å starte et spesialistutdanningsløp i Norge.
 • Relevant forskningserfaring eller erfaring med utvikling av nye metoder vil bli vektlagt.
 • Søkere skal ha godkjent læringsmålene i spesialistutdanningens del 1 (turnus). Dette må dokumenteres. Dokumentasjon i form av "print screen" via egen innlogging i Dossier skal vedlegges søknaden 

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gode samarbeidsevner
 • Serviceinnstilt, pasientorientert.
 • Strukturert, effektiv, ansvarsbevisst, resultatorientert
 • Fleksibel, gode evner til å tilegne seg nye metoder
 • Tydelig på forventninger og tilbakemeldinger
 • Trives med å jobbe i tverrfaglig team
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Høyt faglig nivå med veldig engasjerte kollegaer
 • God pensjonsordning
 • En arbeidsplass som er inkluderende arbeidsliv(IA-bedrift).
 • Faglig og personlig utvikling med store muligheter for deltakelse i forskning og fagutvikling.
 • Den bredeste LIS utdanningen i klinisk nevrofysiologi som er mulig å få i Norge! 

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Universitet
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Kristian Bernhard Nilsen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 91372241
Arbeidssted
Nevrologisk avdeling, seksjon for klinisk nevrofysiologi
Kirkeveien 166
0450 Oslo
Søk på stillingen