Kort om arbeidsgiver
Det er ledig  fastlegehjemmel på Solli Klinikk, listestørrelse 900 pasienter.
Kontoret har 6 fastleger og turnuskandidat. Vi holder til i  nye lokaler med nærhet til offentlig transport: 3 min. gange til Jessheim stasjon. Veldrevet praksis med god pasienttilgang.
Journalsystem Winmed 3

Arbeidsoppgaver
  • Uselektert kurativ allmennlegevirksomhet
  • Pliktig deltagelse i interkommunal legevakt
  • Kommunal bistilling inntil 7,5 timer ukentlig
Kvalifikasjoner
  • Medisinsk embetseksamen med norsk autorisasjon som lege
  • Fullført turnus/LIS
  • Spesialist/påbegynt spesialist i allmennmedisin
  • Må beherske norsk språk godt, både skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper
Det legges vekt på personlig egnethet mht. å drive allmennpraksis og passe inn i et etablert miljø.

Vi tilbyr
Uselektert kurativ allmennpraksis ved Solli klinikk. Ny fastlege forutsettes å inngå kollegial samarbeidsavtale med kontorets andre leger, og det må oppnås enighet om overdragelse av praksis med legen som slutter.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Ullensaker kommune
Kontaktpersoner
Navn: Åse Brit Hertzenberg Fahn
Tittel: Lege, daglig leder
Telefon: 90522349
Navn: Einar Kristian Borud
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 48491721
E-post: einar.kristian.borud@ullensaker.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Saggata 3
2053 JESSHEIM
Søk på stillingen