Kort om arbeidsgiver

Ved Seksjon for nevrohabilitering - barn, Rikshospitalet, er det ledig fast stilling som overlege i 100% fra 01.03.2021. Ved intern ansettelse kan det bli ledig vikariat. Stillingen er ikke tillagt vakt. Ansvarsområdet for seksjonen er barn og unge med medfødt eller ervervet nevrologisk funksjonsnedsettelse som har behov for tverrfaglige habiliteringstjenester på spesialistnivå. Seksjonens kliniske virksomhet er bygget opp rundt tverrfaglige funksjonsteam (bevegelse, spising-ernæring og kommunikasjon) og oppfølgingsprogram (ervervet hjerneskade, prematurfødte m.fl) og skal supplere tilbudet som blir gitt i spesialisthelsetjenesten for øvrig. Det er knyttet to kompetansetjenester til seksjonen.

Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell §20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).

Kun søkere som leverer søknad elektronisk via WebCruiter vil bli vurdert.

Arbeidsoppgaver

Den som ansettes skal være leder for Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker og fagansvarlig i spise- og ernæringsteamet. Kliniske oppgaver vil være knyttet både til spise- og ernæringsteamet og til de andre teamene.  
 
Spise- og ernæringsteamet består av overlege, psykologspesialist, logoped, spesialpedagog, sykepleier/ teamkoordinator og klinisk ernæringsfysiolog. Pasientgruppen er barn med spise- og ernæringsvansker, også barn uten behov for nevrohabilitering.  Arbeidsmetoder er bl.a. kostregistrering, måltidsobservasjon, rådgiving/veiledning til familie og fagfolk samt videofluoroskopi i samarbeid med røntgenavdelingen. Pasientene kommer poliklinisk, som dagpasienter, eller de er innlagt andre steder på Rikshospitalet. Teamet deler sin tid mellom klinisk arbeid og arbeid for Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker. Oppgavene til kompetansetjenesten er å spre kunnskapsbasert kompetanse til øvrig helsetjeneste, men også til andre faggrupper som arbeider med barn med spise- og ernæringsvansker. For mer informasjon, se
https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nasjonal-kompetansetjeneste-for-habilitering-av-barn-med-spise-og-erneringsvansker.
 
Alle nasjonale tjenester skal gjennom en omorganisering i 2022, også Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker.  Lederen skal effektuere omorganiseringen i samarbeid med teamet og seksjonsleder.  

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege 
 • Den som ansettes må være spesialist i barnesykdommer.
 • Det ønskes erfaring, kunnskap og interesse innen barnenevrologi og habilitering og/eller pediatrisk gastroenterologi
 • Akademisk kompetanse er ønskelig.  

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Må trives med å jobbe i tverrfaglig team
 • Initiativrik

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med utfordrende og spennende arbeidsoppgaver
 • Lønn etter avtale
 • En arbeidsplass som er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv.)

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Kjersti Ramstad
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 23070173/90101623
Arbeidssted
Barne- og ungdomsklinikken, Seksjon for nevrohabilitering - barn, Rikshospitalet
Sognsvannsveien 20
0372 Oslo
Søk på stillingen