Kort om arbeidsgiver

Ledig fast stilling som lege i spesialisering i medisinsk genetikk. Arbeidssted er ved Medisinsk genetisk avdeling, Barne- og ungdomsklinikken ved Universitetssykehuset
Nord-Norge HF.

Medisinsk genetisk avdeling er en del av Barne- og ungdomsklinikken (BUK) og er lokalisert i Tromsø. Avdelingen tilbyr genetiske laboratorieanalyser, genetisk diagnostikk av arvelige tilstander, inkludert medfødte utviklingsavvik og sjeldne syndromer. I tillegg tilbyr avdelingen genetisk veiledning og utredning til individer og familier med kjent eller mulig arvelig tilstand, inkludert gravide som har tilbud om fosterdiagnostikk. Kompetansesenter for arvelig kreft er en integrert del av avdelingen. Avdelingen samarbeider tett med en rekke avdelinger ved UNN og UiT, i tillegg til andre sykehusavdelinger i Norge og kompetansesentra i inn- og utland.

For ytterligere informasjon vises det til utdanningsplanen for spesialiteten på unn.no - utdanningsplaner

Arbeidssted fase 1 - spesialistutdanningen ved UNN HF

Arbeidssted fase 2 - UNN Tromsø

Arbeidsoppgaver

 • Delta i avdelingens kliniske virksomhet og laboratorierelatert arbeid
 • Arbeidet fordrer nært tverrfaglig samarbeid
 • Delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege, samt godkjent turnustjeneste/LIS del 1
 • Du må beherske norsk språk muntlig og skriftlig
 • Du må ha god skriftlig dokumentasjonsevne
 • Det er ønskelig med relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring
 • Forskningserfaring innenfor fagfeltene genetikk, kreft eller molekylærbiologi vil vektlegges

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og yrkesgrupper
 • Du har høy motivasjon for fagfeltet, pasientgruppen og deres pårørende
 • Du arbeider strukturert og målrettet
 • Du kommuniserer godt med pasienter og medarbeidere
 • Det legges vekt på personlig egnethet

Vi tilbyr

 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtaler
 • Faglig opplæring med godt undervisningstilbud gjennom nasjonal og intern undervisning
 • Personlig utvikling
 • Stimulerende arbeidsmiljø i en aktiv avdeling med høy fagkompetanse
 • Nært og godt samarbeid med andre avdelinger og klinikker
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktperson
Navn: Ragnhild Glad
Tittel: avdelingsoverlege
Telefon: 41414790
E-post: ragnhild.glad@unn.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Hansine Hansens veg 67
9019 Tromsø
Søk på stillingen