Kort om arbeidsgiver

3 vikariater ledig med oppstart februar-april 2021

Avdeling for bildediagnostikk ved Sykehuset Østfold driver avansert diagnostikk innenfor alle fagområder med alle modaliteter. Vi har også en omfattende intervensjonsvirsomhet. Avdelingen har 28 overleger og 11 LIS (fra 2020).

Alle LIS får en individuell utdanningsplan med sikte på å bli spesialist i radiologi. LIS og overleger jobber sammen i granskningssoner og det er godt tilrettelagt for supervisjon og veiledning. Det er avsatt tid til faglig fordypning. Avdelingen er godkjent for utdanning til spesialiteten radiologi med inntil 3,5 år.

Akuttvirksomheten er lokalisert til Kalnes, hvor det er døgnkontinuerlig drift.  Alle LIS går for tiden 11-delt primærvakt med aktiv arbeidstid hele døgnet. 

Ved intern ansettelse kan andre vikariater bli ledige. Vi ansetter da etter søkerliste.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer
i CV. 
 

Arbeidsoppgaver

 • Primærvakt for radiologi
 • Arbeid innen alle modaliteter (konvensjonell radiologi, gjennomlysning, ultralyd, CT og MR)
 • Opplæring med sikte på å bli spesialist i radiologi 
 • Deltagelse i avdelingens undervisningsopplegg

Kvalifikasjoner

 • Søkere må ha norsk autorisasjon som lege
 • Søkere må beherske norsk språk skriftlig og muntlig
 • Gjennomført turnustjeneste/LIS 1
 • Tidligere erfaring med radiologi er en fordel, men ingen forutsetning

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig
 • Evne til systematisk og selvstendig arbeid
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Et spennende og aktivt fagmiljø
 • Oppgradert utstyrspark med ultralyd, CT, MR og PET
 • Bredt spekter av fagområder, inkl. intervensjon, barneradiologi, nevroradiologi og nukleærmedisin
 • Det avsettes tid til deltakelse på obligatoriske kurs, og det er en velfungerende ordning for undervisning og veiledning
 • God pensjonsordning gjennom KLP. Link til informasjon om KLP tjenestepensjon

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktperson
Navn: Jostein Gleditsch
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 91 51 64 36
Arbeidssted
Avdeling for bildediagnostikk
Kalnesveien 300
1714 Grålum
Søk på stillingen