Kort om arbeidsgiver

Engasjert overlege søkes til vårt Akutt team. 

Asker DPS er et distriktspsykiatrisk senter med lokalfunksjoner i Klinikk for psykisk helse og rus. Akutt-ambulant team holder til på Sikta,  Røykenveien 170, i Asker. Opptaksområdet er Asker kommune ( inkl tidligere Røyken og Hurum kommuner).

Akutt-ambulant team har ansvar for akutte vurderinger og oppfølging av henvisninger med kort frist til Asker DPS. Vi følger også opp pasienter for kortere perioder. Arbeidsdagen er variert og spennende. Vi samarbeider tett med behandlere ved døgnseksjonen Sikta, poliklinikkene i Asker, Blakstad sykehus og fastleger i Asker kommune. 

Vi er et godt fungerende team bestående av to overleger, en psykolog og en sykepleier. Vårt tette samarbeid med døgnseksjon Sikta gir et godt faglig fellesskap og mulighet for faglig utvikling/ diskusjoner.  

Arbeidsoppgaver

 • Akutte vurderinger- diagnostikk, utredning og behandling
 • Bidra til tvungne legeundersøkelser og konverteringer på Blakstad ved behov
 • Utvikle og ivareta pasienttilbudet i samsvar med teamets / seksjonens målsetting
 • Kvalitetssikre pasientdokumentasjon som journalnotater og epikriser
 • Samarbeid internt og eksternt, med behandlere og andre instanser 

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i psykiatri
 • Ønskelig med bred klinisk erfaring og erfaring fra akuttpsykiatri 
 • LIS som nærmer seg ferdig spesialist kan også søke
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Evne til fleksibilitet
 • God arbeidskapasitet

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Like tidvis høyt arbeidstempo og ta raske avgjørelser 
 • Trives med å jobbe i team
 • Evne til å skape trivsel og godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Mulighet for deltagelse i vaktordning
 • Et engasjert team med godt fag - og arbeidsmiljø
 • Spennende og varierte kliniske arbeidsoppgaver
 • Gode muligheter for fagutvikling
 • Deltagelse i seksjonens kvalitetsarbeid
 • Mulighet til å delta i utformingen av tjenestetilbudet for pasientene
 • Lønns- og arbeidsvilkår etter gjeldende overenskomst
 • Gode velferdsordninger
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Bjørg Sveen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 95082297
Navn: Kristin Block
Tittel: Overlege
Telefon: 93620209
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Asker DPS, Akutt-ambulant team, SIKTA, Vestre Viken
Røykenveien 170
1386 Asker
Søk på stillingen