Kort om arbeidsgiver

Avdeling for rus og avhengighet (ARA) er en avdeling innen klinikk for psykisk helse og rus. Vi har ett tett samarbeid med klinikkens øvrige avdelinger og har i tillegg et nært samarbeid med private institusjoner innen rusfeltet. Avdelingen har ca. 140 årsverk. Klinikken har egen forskning og utviklingsenhet.

ARA tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til pasienter med rus- og avhengighetshets-problematikk, samt sammensatte utfordringer. Vårt mål er å bidra til at pasienter med rus- og avhengighets-problematikk opplever mestring og økt livskvalitet - gjennom å tilby kunnskapsbasert, helhetlig og virksom behandling. 

ARA består av 4 seksjoner - 2 avgiftningsseksjoner og 2 behandlingsseksjoner. I tillegg har avdelingen ett eget team som er ansvarlige for LAR. Seksjon Bærum gir tilbud om avgiftning til personer med rusavhengighet i kombinasjon med psykisk lidelse. Tilbudet er frivillig og gis til voksne av begge kjønn. Seksjonen har til sammen 13 behandlingsplasser. Disse benyttes til planlagte innleggelser, samt flytpasienter fra akuttpsykiatrisk avdeling.

Vi er tverrfaglig bemannet med psykiater, LIS, to psykologspesialiststillinger, vernepleiere, sykepleiere og sosialfaglig kompetanse.

Vi søker en engasjert overlege i 100 % hos oss på Bærum. Stillingen er pr. i dag en dagstilling med arbeidstid fra 08.00 - 16.00 uten vaktbelastning.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra aktivt i seksjonens tverrfaglig team
 • Mottak av pasienter
 • Somatiske vurderinger
 • Kartlegging og vurdering av ruslidelse, psykisk lidelse, utviklingsforstyrrelser, kognitiv funksjon og generelt funksjonsnivå
 • Gi veiledning og støtte til LIS
 • Være en sentral aktør i arbeidet med videreutvikling og kvalitetssikring av vårt behandlingstilbud
 • Gi faglig støtte/veiledning/undervisning til personal og pasienter                                                                                                                                                                          
 • Rådgivende funksjon for seksjonsleder

Kvalifikasjoner

 • Fortrinnsvis spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin
 • Det er ønskelig med bred klinisk erfaring fra rus og psykiatri
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Grunnleggende IT-kunnskaper 

Personlige egenskaper

 • Ha et ønske om å utvikle rusmedisinfaget, med fokus på pasientene
 • Tenke helhetlig, være faglig oppdatert
 • God samarbeidsevne, fleksibilitet, endringsvilje og ha arbeidskapasitet
 • Trives med å jobbe i tverrfaglig team
 • Trives med høy arbeidstempo
  Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø og hyggelige kollegaer - preget av positiv og åpen dialog
 • Faglig utfordrende oppgaver
 • Gode fagutviklingsmuligheter
 • Lønns- og arbeidsvilkår etter gjeldene overenskomst
 • Sentralt beliggende på Bærum sykehus
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: Iren Haugseth
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 911 81 117
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
ARA Seksjon for avgiftning og utredning, Bærum
Sykehusveien 40
1346 Gjettum
Søk på stillingen