Kort om arbeidsgiver
Vestklinikk ved Gjettum i Bærum er en solopraksis. Praksisen holder til i delt lokale med Vestklinikk tannlege.

Praksisen har en godt utstyrt lab og bruker CGM allmenn journalsystem, og lokalet er tilrettelagt for funksjonshemmede.

Arbeidsoppgaver
 • Uselektert kurativ allmennlegevirksomhet
 • Legevakt hverdager fra kl. 16. 00 – 23.00 ca. hver 6.uke
 • Kommunal bistilling inntil 7,5 timer ukentlig
Kvalifikasjoner
 • Embetseksamen i medisin med norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist/påbegynt spesialist i allmennmedisin 
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig.
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet vektlegges  
Vi tilbyr
 • Fastlegepraksis i deleliste ved Vestklinikk i Bærum kommune
 • Legevakt og kommunale allmennmedisinske oppgaver etter avtale
 • Nåværende listestørrelse er på 800 pasienter
 • Basistilskudd utbetales månedlig etter gjeldene takster 
 • Det forutsettes at det oppnås enighet med hjemmelsinnehaver om betingelser ved avtaleinngåelse
 
Gyldig politiattest fremvises før vedtak om fastlegehjemmel fattes, etter Helse og omsorgstjenesteloven § 5-4 

Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25).

Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Bærum kommune
Kontaktperson
Navn: Tonje K Vågårøy
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 922 12 036
Arbeidssted
Gjettum
Bærumsveien 375
1346 GJETTUM
Søk på stillingen