Nevrologisk avdeling har ledig 6 måneders vikariat som lege i spesialisering i nevrologi. Søker må påregne noe undervisning av studenter og annet helsepersonell
Tjeneste som ikke er dokumentert vil ikke bli tatt med i vurderingen.
Alle søkere må søke elektronisk, og søknadsblankett for legestilling i WebCruiter skal benyttes.
Attester fra tidligere arbeidsforhold, CV med minst to relevante referanser og ev. publikasjonsliste vedlegges søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • Stillingen inngår i 20-delt turnus med tilstedevakt for LIS. Utdanningen prioriterer opparbeidelse av ferdigheter og teori for å håndtere et bredt spekter av nevrologiske tilstander gjennom vaktarbeid, sengepostarbeid og arbeid i poliklinikk/dagenhet
 • Spesialistutdanningen innebærer rotasjon etter egen plan for å sikre god progresjon og gjennomføring av obligatoriske spesialistkrav
 • Utdanningen ivaretas gjennom veiledning og obligatoriske interne og eksterne kurs, og hver LIS får tildelt en egen veileder og en egen utdanningsplan for å sikre progresjon
 • Arbeidssted under spesialistutdannelsen og i etterkant som legespesialist er for tiden Medisinsk divisjon, Nevroklinikken

Kvalifikasjoner

 • Søker må ha norsk autorisasjon som lege og beherske et skandinavisk språk muntlig og skriftlig
 • Søker må ha godkjent norsk turnustjeneste/ LIS1-utdanning eller tilsvarende
 • Søker må være vaktkompetent
 • Relevant yrkeserfaring prioriteres
 • Vitenskapelige kvalifikasjoner vektlegges

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vektlegges
 • Takle en travel arbeidshverdag
 • Fleksibilitet og innsatsvilje
 • Gode evner til både tverrfaglig og selvstendig arbeid
 • Evne til og interesse for kommunikasjon mellom behandler, pasient og pårørende
 • Interesse for kvalitet og pasientsikkerhet
 • Være en lagspiller og bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Et stort pasientvolum med mulighet for å opparbeide erfaring både med vanlige og mer sjeldne nevrologiske tilstander
 • Et sterkt fag- og forskningsmiljø
 • Internundervisning, veiledning og supervisjon
 • Sentral beliggenhet i landlige omgivelser, kort reisevei til Oslo og Lillestrøm
 • Mulighet for barnehageplass og bolig
 • Gode velferdstilbud, og et bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Jannicke Koldéus-Falch
Tittel: Kst. seksjonsleder
E-post: jfal@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Nevrologi, Akershus universitetssykehus HF
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen