Kort om arbeidsgiver
Anestesi- Intensiv- og Operasjonsavdelingen (AIO) i Kristiansand har nå ledig  2 faste stillinger for overlege i anestesi. 

Spesialitet: anestesiologi

Avdelingen har 22 overlegestillinger og 5 stillinger for lege i spesialisering. For tiden er det 8-delt primærvakt og 9-delt bakvakt, begge tilstedevakt 1:1. Hjemmevaktsordning planlegges i tillegg ved innføring av trombektomiberedskap 24/7.
Avdelingen gjennomfører ca 10 000 anestesier til et bredt utvalg av pasienter, og har 1000 – 1200 respirator / ventilasjonsstøttedøgn på intensivavdelingen pr
år til både voksne og barn.

Vi har 13 operasjonsstuer og gir anestesi til voksne og barn innen fagfeltene ortopedi, urologi, gastrokirurgi, endokrin/mamma, kar/thorax, gyn og ønh, både
elektiv og ø-hjelp-kirurgi. Vår intensivavdeling er bemannet til å håndtere opp til 8 pasienter, i tillegg til postoperative pasienter.
Cerebral trombektomi er foreløpig et dagtilbud, og ila av 2021 planlegger vi å utvide dette tilbudet til å gjelde hele døgnet.  Det er mulighet for å delta i intensivtransportordning. Vi har ca 120 oppdrag per år.

Avstanden til regionsykehus gjør at Sørlandet sykehus Kristiansand (SSK) har høy egendekningsgrad. 

Ved intern tilsetning vil det kunne bli ledig annen stilling/vikariat.  

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

  • Vi ser etter en overlege i anestesi som liker å jobbe i team. Arbeidsoppgavene er knyttet til både anestesi/operasjon- og intensivenheten. Vi er i en omstillingsfase angående vaktordninger. Vi planlegger å etablere overlege i hjemmevakt for trombektomi, og ser også på muligheter for å styrke operasjonsaktivitet på dagtid.   

Kvalifikasjoner

  • Autorisasjon.
  • Vi vektlegger god norskkunnskap, både skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper

  • Evne og vilje til å jobbe i team.
  • Bidra til å videreutvikle avdelingen. 
  • Personlig egnethet vektlegges.  

Vi tilbyr

  • Vi tilbyr et stimulerende faglig miljø med fokus på fagutvikling, teamarbeid/simulering, undervisning og forskning.
  • Lønn etter avtale 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Grete Kruger Erdvik
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 970 91 987
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Navn: Siri Bernadette Lund
Tittel: Med. faglig rådgiver / enhetsleder
Telefon: 970 80 024
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Anestesi- Intensiv- og Operasjonsavdelingen, Kristiansand
Egsveien 100
4615 Kristiansand
Søk på stillingen