Kort om arbeidsgiver

Vi har ledig 100 % fast stilling ved PCI-senteret

PCI-senteret er lokalisert i Arendal og dekker begge Agderfylkene og Telemark med til sammen ca 450 000 innbyggere. Det ble utført om lag 2750 angiogrfier og vel 1350 PCI-er i 2014. Seksjonen disponerer 2 cardiologiske laboratorier til daglig virksomhet. PCI-senteret har i alt 5 overlegestillinger hvorav 4 for tiden er besatt. Senteret har døgnkontinuerlig vaktordning for coronar angiografi/PCI. Det er etablert 7-delt kardiologisk vaktordning for håndtering av ikke-invasive problemstillinger. Det er etablert undersøkelser med CT-angiografi. Hjerteseksjonen i Kristiansand har delregionalt ansvar for innleggelse av ICD og CRT-implantasjoner. Sammen utgjør hjerteseksjonene ved Arendal og Kristiansand et komplett kardiologisk fagmiljø. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Primæroppgaven vil være invasiv cardiologi med coronar angiografi og PCI i elektiv og akutt virksomhet.
 • Etter avtale med seksjonsoverlegen kan andre arbeidsoppgaver i cardiologi være aktuelle når det er naturlig og
  ønskelig.

Kvalifikasjoner

 • Søker må være spesialist i indremedisin og kardiologi eller nær ved å avslutte aktuelle spesialiteter. Det kreves i tillegg kvalifikasjoner som selvstendig PCI-operatør.
 • Søker må beherske norsk (skandinavisk) språk skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutøvelse.

Personlige egenskaper

 • Relasjonelle ferdigheter som bidrar til samarbeid, faglig utvikling og trivsel
 • Evne til god samhandling med andre yrkesgrupper.
 • Tydelighet og forutsigbarhet.
 • Forståelse for at seksjonen er en del av en større organisasjon.
 • Evne til gjennomføring når avgjørelser er tatt.
 • Helhetlig økonomisk forståelse.
 • Personlige egenskaper blir vektlagt.

Vi tilbyr

 • En spennende jobb i et særdeles godt kollegialt miljø med stort fokus på fag og forskning.
 • Interessante oppgaver med mulighet til å påvirke utviklingen i eget fagfelt.
 • Gode muligheter for interessante arbeidsoppgaver og faglig utvikling i et variert og spennende medisinsk
  miljø. Avdelingen er regnet for å ha et godt arbeidsmiljø. Støtte til deltakelse på relevante kurs og kongresser vil kunne påregnes etter ønske. Medisinsk avdeling har nært samarbeid med forskningsenheten i Sørlandet sykehus. Muligheter for forskningsarbeid kan tilrettelegges om det ønskes. 
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst.
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.
 • Pensjonsordning i KLP.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Geir Rørbakken
Tittel: Overlege
Telefon: 994 98 687
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk avdeling,  PCI-senteret, Arendal
Sykehusveien 1
4838 Arendal