Kort om arbeidsgiver
Om fastlegehjemlene
Moss kommune søker etter to selvstendig næringsdrivende fastleger til Prinsensgate Legesenter, da nåværende fastleger skal gå av med alderspensjon. Fastlegehjemlene er ledig fra 1. juli 2021. Hjemlene har vært driftet av de samme legene i hhv. 28 og 37 år, og legesenteret er velrenommert. Hjemlene har stabile og velopparbeidet lister med god alders- og kjønnsspredning. Praksisene har p.t. en listestørrelse på hhv. 1300 og 1100 pasienter. God inntjening. Det er et hyggelig, effektivt og velfungerende arbeidsmiljø med erfarne og dyktige helsesekretærer. Det benyttes CGM journalsystem. Det aller meste av inventar er oppgradert og her finner en alt av utstyr som en måtte ha behov for i en allmennpraksis. Gode og hensiktsmessige lokaler i Moss sentrum. Gode parkeringsmuligheter og apotek i nabobygg. Dersom det er ønskelig, kan det gjøres avtale om deleliste for den ene hjemmelen, i en periode.
 
Kvalifikasjoner 
Søker må være spesialist i allmennmedisin eller under slik spesialisering og ha erfaring fra allmennpraksis. Personlig egnethet, samarbeidsevner og gode kommunikasjonsferdigheter muntlig og skriftlig vil tillegges stor vekt. 
 
Fastleger kan tilpliktes kommunal bistilling, men dette er i dag ikke aktuelt. Politiattest må fremlegges ved avtaleinngåelse. Fastleger plikter å delta i felles legevakt for Mosseregionen, lokalisert i Moss.
 
Søke på fastlegehjemlene
Søkerlisten er offentlig. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vi er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, funksjonshemming og etnisk bakgrunn.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Moss kommune
Kontaktpersoner
Navn: Elisabeth Schou
Tittel: Nåværende hjemmelsinnehaver
Telefon: 995 86 094
E-post: elisabethschou@hotmail.com
Navn: Jens T. Ekelund
Tittel: Nåværende hjemmelsinnehaver
Telefon: 932 29 054
E-post: jenste@hotmail.com
Navn: Kristian Krogshus
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 69 24 80 00
E-post: kristian.krogshus@moss.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Prinsensgate Legesenter
Prinsens gate 7
1530 MOSS
Søk på stillingen