Lyngdal legesenter har 10 fastlegehjemler med driftsavtale, samt en turnuslege, og holder til i velutstyrte og moderne lokaler i sentrum av Lyngdal. Senteret har et velfungerende og stabilt hjelpepersonell, og et trivelig arbeidsmiljø. Det benyttes System X journalsystem.
 
En av våre fastleger går av med pensjon og to slutter i sin stilling. Alle tre listelengdene er i dag på 1000 pasienter. Vi søker derfor nå etter tre leger som kan overta de ledige hjemlene i Lyngdal kommune. Listetaket er 1000 pasienter.
 
Kvalifikasjoner:
  • Lege med norsk autorisasjon og fullført turnustjeneste.
  • Behersker norsk både muntlig og skriftlig. Søkere som ikke har skandinavisk bakgrunn må dokumentere sitt språknivå. Kravet er nivå minimum C1 (Bergenstesten).
  • At søker er spesialist i allmennmedisin/har påbegynt slik spesialisering er en fordel.
Til legehjemmelen er det tillagt:
  • Deltagelse i interkommunal legevakt lokalisert til Flekkefjord sykehus
  • Kommunen kan tilplikte inntil 7,5 t/uke i kommunal bistilling
 
Legen går inn som selvstendig næringsdrivende og kommunen kan tilby å kjøpe fastlegelisten til påtroppende fastlege forutsatt at kommunen kommer til enighet om økonomiske vilkår ved kjøp av pasientlisten. Dette vil da føre til bindingstid for påtroppende fastlege.
 
Separat avtale om drift av allmennpraksis inngås i henhold til partenes rammeavtaler. Det hviler goodwill til alle fastlegehjemlene. Det forutsettes derfor enighet med nåværende fastlege ved senteret om økonomiske vilkår jf. ASA 4310 punkt. 5.6.
 
Hjemlene er ledig fra 01. mars 2021, 01 april 2021 og 01. mai 2021

Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysning, og de til enhver tid gjeldene lover, reglement og tariffavtaler. For denne stillingen kreves det politiattest, jfr. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn. For alle stillinger i kommunen legges det ved ansettelse stor vekt på personlige egenskaper slik som engasjement, selvstendighet, fleksibilitet og evne til samarbeid.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Legejobber
Kontaktpersoner
Navn: Linn Viken Haddeland
Tittel: Daglig leder ved Lyngdal legesenter
Telefon: 38 34 04 40
E-post: linn.viken.haddeland@lyngdallegesenter.nhn.no
Navn: Irlin Frigstad
Tittel: virksomhetsleder servicesenter helse og velferd
Telefon: 41 46 83 45
E-post: irlin.frigstad@lyngdal.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Alleen 16
4577 LYNGDAL
Mer om arbeidsgiver

Legejobber har lansert rekrutteringstjenester og tilbyr rekruttering- og karriereveiledning for lege...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image