Kort om arbeidsgiver

Lege i spesialisering i psykiatri søkes til Senter for psykisk helse og rusbehandling, Midt Troms!

UNN HF ved Psykisk helse- og rusklinikken har ledig fast stilling for lege i spesialisering i psykiatri. Stillingen er knyttet til Senter for psykisk helse- og rusbehandling Midt-Troms i Avdeling Sør, og tilhører Psykisk helse- og rusklinikken. Klinikken omfatter det samlede tilbudet innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne i Ofoten, Sør-Troms, Midt-Troms og Nord-Troms. Som et ledd i spesialistutdanningen i UNN HF må det påregnes spesialiseringsperiode annet sted innenfor Psykisk helse- og rusklinikken for å fullføre spesialiseringen. Etter fullført spesialisering vil stillingen bli omgjort til legespesialist ved Senter for psykisk helse- og rusbehandling Midt-Troms.

Senter for Psykisk helse- og rusbehandling Midt-Troms er lokalisert på Silsand i Senja kommune og på Sjøvegan i Salangen kommune og består av poliklinikker for voksne, ambulant akutteam og døgntilbud. Det er samlokalisert med barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP). Senteret er en seksjon i Psykisk helse- og rusklinikken med ca. 60 stillingshjemler og  gir spesialisthelsetjenester innen psykisk helse og rus til befolkningen i 11 Midt-Tromskommuner med til sammen ca 32.000 innbyggere.

Silsand er Senteret lokalisert i moderne og tidsriktige lokaler hvor døgnenheten med 12 sengeplasser er samlokalisert med poliklinikker for barn og ungdom og voksne. VOP Silsand består av en tverrfaglig personalgruppe med psykiater, LIS, høgskoleutdannede behandlere, psykologspesialister og psykologer. Poliklinikken tilbyr utredning og behandling for voksne personer med moderate og alvorlige psykiske lidelser og ruslidelser. Vi samarbeider med øvrige enheter på senteret, andre enheter i spesialisthelsetjenesten, og førstelinjen i pasientenes hjemkommune. En spennende virksomhet med mange interessante faglige utfordringer. Fra Finnsnes er det god kommunikasjon til Tromsø og Harstad med flere daglige hurtigbåtforbindelser. Det er ca. 45 km å kjøre til Bardufoss flyplass.

Senter for psykisk helse- og rus Midt-Troms har en fantastisk beliggenhet. Området er kjent for sitt mangfold hva angår muligheter for storslåtte naturopplevelser. Her er det muligheter for fine fjellturer, panoramautsikt fra kajakk, toppturer og sykling i fantastiske omgivelser. I nærområdet ligger det også til rette for fartsfylte opplevelser i alpinanlegg, for å nevne noen av mulighetene.

Dersom vi ikke får aktuelle søkere, kan andre søkere tilsettes i midlertidig stilling. Eks.: Kommuneleger som trenger institusjonspraksis vil få inntil 1 år godkjent ved tilsetting som lege i spesialisering (LIS).

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av psykiske lidelser hos voksne i tråd med beskrivelser i pakkeforløp
 • Utrede/behandle pasienter med ruslidelser
 • Somatiske undersøkelser
 • Medisinering
 • Veiledning til pårørende og kommunale tjenester.
 • Delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten
 • Bidra til progresjon og forventet utvikling i eget utdanningsforløp
 • Bidra faglig gjennom undervisning, veiledning og teamarbeid

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege, samt godkjent turnustjeneste/LIS del 1 
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig
 • God skriftlig dokumentasjonsevne
 • Ønskelig med relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

 • Pliktoppfyllende
 • Målrettet og strukturert
 • Evne til å jobbe i team og samtidig selvstendig
 • Kommuniserer godt med pasienter og kollega
 • Gode samarbeidsegenskaper

Vi tilbyr

 • Rekrutteringstillegg på kr. 50.000,- pr. år
 • Et trivelig arbeidsmiljø
 • Gode faglige utviklingsmuligheter 
 • Tverrfaglig samarbeid 
 • Tilrettelegging for spesialisering

Utdanningsretning

 • Medisinsk embetseksamen

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Språk

 • Norsk
 • Dansk
 • Svensk
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktpersoner
Navn: Jorunn Lorentsen
Tittel: seksjonsleder
Telefon: 77754700-54709
E-post: jorunn.lorentsen@unn.no
Navn: Even Petter Olsen
Tittel: seksjonsoverlege
Telefon: 77754700-54724
E-post: even.petter.olsen@unn.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Hallveien 4
9303 Silsand
Søk på stillingen