Kort om arbeidsgiver
Fast overlegestilling i nukleærmedisin.
Nukleærmedisinsk seksjon er en del av avdeling for bildediagnostikk i Vestre Viken Helseforetak. Avdelingen består av radiologi fordelt på seksjoner i Kongsberg, Ringerike, Bærum og Drammen, samt Brystdiagnostisk senter og Nukleærmedisinsk seksjon som er lokalisert i Drammen.
Seksjonen utfører ca 2300 undersøkelser i året og har 12 stabile og dyktige ansatte fordelt på 2 faste overleger, radiografer og bioingeniør. Seksjonen har 2 SPECT/CT kamera og 1 PET/CT.
Hotlab og tilstøtende lokaler har moderne standard som tilfredsstiller dagens krav til strålevern og legemiddelbehandling. Seksjonen er godkjent utdanningsinstitusjon for leger i nukleærmedisin.
Vi søker etter spesialist i nukleærmedisin med erfaring med PET/CT. Spesialisering i radiologi i tillegg er en fordel. Leger i spesialisering med kort tid igjen til ferdig spesialitet kan også søke. Overlegestillingen er del av en oppbemanningsplan mot forventet full drift på PET/CT ved innflytting i nytt sykehus i Drammen som skal stå ferdig i 2024-25.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver:

 
Utføre undersøkelser og behandling av pasienter. 

Beskrive og kontrasignere alle typer konvensjonell nukleærmedisin og PET/CT. 

Delta i demonstrasjon av undersøkelser og tverrfaglige møter. 

Vurdere og prioritere henvisninger. 

Samarbeide med interne og eksterne henvisere, andre profesjoner, og anbefale gode og målrettede undersøkelser. 

Utøve strålevern. 

Veilede og undervise leger i spesialisering, kollegaer og annet personale. 

Holde seg faglig oppdatert og bidra til kompetanseutvikling. 

Trives godt med å jobbe med ulike datasystemer.    

Bidra til å ivareta og utvikle kvalitet og service på seksjonens tjenester.    

Bidra til at pasienten opplever trygghet og respekt.

Kvalifikasjoner


Kvalifikasjoner:

Norsk autorisasjon som lege.

Spesialist i nukleærmedisin.

Bred erfaring med PET/CT.

Fordel med spesialisering i radiologi.

Fordel med forskningserfaring, fortrinnsvis PHD.

Meget gode ferdigheter i norsk, både muntlig og skriftlig.

Personlig egnethet vektlegges.

Personlige egenskaper


Personlige egenskaper:

Du tar initiativ og jobber strukturert.

Du er tilpasningsdyktig og fleksibel.

Du er positiv og løsningsorientert.

Du bidrar til et godt sosialt og faglig miljø i seksjonen.

Har stor arbeidskapasitet.

Du har ønske om å tilegne deg ny kunnskap.

Vi tilbyr


Vi tilbyr:

Et godt arbeidsmiljø og nært samarbeid på tvers av profesjoner.

En seksjon i stor utvikling.

Muligheter for å delta på kurs og kongresser.

Muligheter for forskning.

Tilbud om hjemmearbeidsstasjon.

Fleksibel arbeidstid.

Arbeidet utføres pr. nå på dagtid, men noe kveldsarbeid kan ikke utelukkes i fremtiden.

Lønn og betingelser etter avtale.

100% fast stilling. Andre stillingsbrøker etter avtale.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: Mari Mjelde
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 93412113
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Nukleærmedisinsk seksjon, Vestre Viken
Dronninggata 28
3004 Drammen