Kort om arbeidsgiver
Bydelen har til sammen 37 fastlegehjemler fordelt på ni legesenter.
På Bentsbro legesenter kan vi tilby moderne lokaler og utstyr, sentral beliggenhet og et hyggelig arbeidsmiljø.

Bentsebro legesenter har seks fastlegehjemler hvorav fire er spesialister i allmennmedisin og en er spesialist i indremedisin. Hjemlene har varierende listetak.  

Senteret flyttet inn i nye lokaler i 2011 og det har fire ansatte helsesekretærer som betjener resepsjon, et godt utstyrt laboratorium, skiftestue etc.

På Bentsebro legesenter finner du seks romslige legekontorer, et stort venterom, resepsjon og laboratorium med utstyr for 24 timers BT, EKG, spirometri, kryoterapi, elektrocurretage og sårbehandling. Samtlige kontor er utstyrt for gyn. Us og småkirurgi. Et av kontorene er også utstyrt med ultralydapparat.
 
Nytt datasystem Hove total og tilknytning til Norsk helsenett. Legesenteret ligger sentralt like ved Storosenteret i Sandakerveien 78 med kort vei til flere apotek og offentlig kommunikasjon.
 
Betingelser for overdragelse må avtales med nåværende hjemmelshaver i tråd med sentrale avtaler.  Det forutsettes at fastlegehjemmelen videreføres ved Bentsebro legesenter.
 
Legene arbeider som selvstendige næringsdrivende. Bentsebro legesenter er organisert som et ANS.
Tiltredelse Bentsebro legesenter 25. 02.2021
 
Søknad må i tillegg til CV inneholde kopi av vitnemål og attester.
For å effektivisere rekrutteringsprosessen har Oslo kommune innført elektronisk søknadsskjema. Vi ber derfor om at alle søknader sendes elektronisk. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.


Arbeidsoppgaver
 • Allmennlegeoppgaver som fastlege med listeansvar for opptil 1200 innbyggere. Dagens listetak er 500, men listetaket er planlagt oppjustert i forbindelse med at ny fastlege tiltrer.
 • Fastlege kan tilpliktes inntil 7,5 timer pr uke offentlige allmennmedisinske legeoppgaver ved helsestasjon, skolehelsetjeneste, eller pålegges legeoppgaver for prioriterte pasientgrupper. For tiden er det ikke knyttet offentlig legearbeid til hjemmelen.
 • Samarbeidet med bydelen vil være styrt av Rammeavtalen mellom Oslo kommune og Legeforeningen. Det ønskes et tett samarbeid med bydelens øvrige helse – og omsorgstjenester
 • Det er pliktig deltagelse i kommunal legevakt organisert gjennom Helseetaten.
 
Kvalifikasjoner
 • Bestått profesjonsstudium i medisin.
 • Norsk autorisasjon som lege og godkjent turnus, eller LIS1 tjeneste med læringsmål.
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt videreutdanning i allmennmedisin.
 • Søkere som ikke er spesialist i allmennmedisin må forplikte seg til å gjennomføre spesialiseringen etter avtale med bydelen.
 • Meget gode kommunikasjonsferdigheter i norsk muntlig og skriftlig.
 • God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra kommunehelsetjenesten i Norge som lege.
 • Interesse og erfaring fra sosialmedisinsk arbeid eller erfaring med brukere med store og sammensatte behov.
 • Allmennmedisinsk praksis og erfaring fra drift av fastlegepraksis vil bli vektlagt.
 • Krav om politiattest.
 
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Det kreves stor læringsvilje og evne til å tilegne seg kliniske ferdigheter.
 • Stor grad av fleksibilitet, ansvarsbevissthet og engasjement.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Evne til å jobbe strukturert og målrettet, både selvstendig og i fellesskap.
 • Sterk interesse for samhandling og organisering av fastlegepraksis i tråd med lov, forskrift, avtaleverk, faglig utvikling og andre krav til tjenestene.
 
Vi tilbyr
Individuell fastlegeavtale etter fastlegeforskrift og rammeavtalen mellom Oslo kommune og Den norske legeforening om privat allmennpraksis i fastlegeordningen i kommunen, samt fastlegeforskrift.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Sagene
Kontaktpersoner
Navn: Stein Andersen
Telefon: 23 18 31 02 / 934 49 791
Navn: Harald Bugge
Telefon: 23 18 31 04 / 414 20 747
Navn: Arne Olav Sjøtun Fagermoen
Tittel: Assisterende bydelsoverlege
Telefon: 996 37 362
Arbeidssted
Bentsebro legesenter
Sandakerveien 78
0484 OSLO
Søk på stillingen