Kort om arbeidsgiver

Kardiologisk avdeling, Rikshospitalet søker overlege til en nyopprettet stilling som er kombinert mellom Kardiologisk intensiv- og overvåking og seksjon for kardiologisk intervensjon.

Seksjon for Kardiologisk intensiv og overvåkning behandler ca 2000 pasienter per år, derav om lag 1000 med akutt koronar syndrom (STEMI og ustabile NSTEMI) eller spørsmål om dette. Videre behandler seksjonen pasienter med alvorlig dekompensert hjertesvikt (landsfunksjon), hjertesyke gravide (landsfunksjon), myokarditter, ustabile klaffesykdommer inkl. endokarditt, ustabile arytmier – elektrisk storm, GUCH, oppfølging før og etter kateterbaserte prosedyrer (TAVI, Mitraclip, ASD/PFO/aurikkel-lukninger, lunge-PTA,  etc) og håndtering av komplikasjoner. Seksjonen har også beredskap for andre avdelinger i Hjerte-, lunge- og karklinikken og Medisinsk klinikk.

Seksjon for intervensjonskardiologi har stor aktivitet med ca 2000 PCI og 5000 koronarangiografier / år og et omfattende program for behandling av strukturelle hjertesykdommer (TAVI, MitraClip, ASD, PFO, LAAO, medfødte hjertesykdommer og andre).

Kardiologisk avdeling har funksjoner innen alle områder av hjertemedisin og har stor aktivitet innen forskning og undervisning. Avdelingen har landsfunksjon for hjertetransplantasjon og hjertesyke gravide, flerregionalt ansvar for utredning og behandling av hjertearytmier og dekker store deler av Helse Sør-Øst for utredning og behandling av klaffefeil og koronarsykdom. Avdelingen har også et spesielt ansvar for ivaretakelse av voksne pasienter med medfødte hjertefeil.

Kun søkere som leverer søknad elektronisk via WebCruiter vil bli vurdert. 

Arbeidsoppgaver

Tjeneste på kardiologisk overvåkning som også innebærer oppfølging av pasienter på generell intensiv hvor bl.a avdelingens komatøse hjertestans-overlevere ligger

Du vil møte et bredt spekter av pasienter og benytte deg av all den kompetansen som finnes i avdelingen og i samarbeidende avdelinger

Det vektlegges kompetanse og interesse for akutt kardiologi og intensivmedisin.

Tjeneste på lab

Delta i seksjonens kliniske oppgaver på sengepost, dagenhet og poliklinikk

Den som ansettes vil inngå i avdelingens gjeldende tjenesteplan og vaktordning sammen med avdelingens invasive lege-team

Kvalifikasjoner

Søker må være godkjent spesialist i kardiologi

Bred kunnskap og erfaring innen invasiv, overvåking og intensiv kardiologi

For stillingen kreves det norsk spesialistgodkjenning i relevant spesialitet

Forskningserfaring på doktorgradsnivå vil bli vektlagt

Søker må kunne  skandinavisk språk skriftlig og muntlig 

Personlige egenskaper

Ansvarsbevisst 

Personlig egnethet

Strukturert

Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

God evne til tverrfaglig samarbeid 

Evne til å arbeide målrettet med arbeidsoppgaver

Vi tilbyr

Høyt faglig nivå

Hyggelig arbeidsmiljø 

Lønn etter avtale

Pensjonsordning, gruppe- og ulykkesforsikring

En arbeidsplass som er en inkludende arbeidslivsbedrift (IA)
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Thor Edvardsen
Tittel: Avdelingsleder
E-post: tedvards@ous-hf.no
Navn: Lars Aaberge
Tittel: Seksjonsleder
E-post: laraab@ous-hf.no
Navn: Christian Hesbø Eek
Tittel: Seksjonsleder
E-post: sbeekc@ous-hf.no
Arbeidssted
Hjerte, lunge og karklinikken, Kardiologisk avdeling
sognsvannsveien 20
0372 Oslo