Kort om arbeidsgiver
Aurskog-Høland kommune har ledig stilling som sykehjemslege for kommunens sykehjem. Sykehjemstjenesten i kommunen drifter sykehjem på Aurskog, Bjørkelangen og Hemnes, med totalt 150 sykehjemsplasser. Vi søker nå etter sykehjemslege, 100 % stilling, fast.
Stillingen har i hovedsak arbeid knyttet opp mot sykehjemmet på Bjørkelangen sykehjem (80 %) og på helsestasjon for barn på Bjørkelangen (20 %).
På Bjørkelangen sykehjem er det 48 sykehjemsplasser fordelt på tre avdelinger. Den ene avdelingen er en skjermet enhet for personer med demens, mens de øvrige plassene i hovedsak er somatiske korttidsplasser. 
Vi søker etter en sykehjemslege som vil være med å utvikle sykehjemstjenesten i en positiv retning, og som vil delta i kvalitetsutviklende arbeid.
Ledig fra: 01.11.2020 
Faglige kvalifikasjoner:
 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Spesialist i allmennmedisin, eller under spesialisering.
 • Relevant arbeidserfaring.
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.
 • Gode dataferdigheter, gjerne innen Profil og HsPro
Arbeidsoppgaver:
 • Medisinsk ansvar for pasientene i sykehjemstjenesten.
 • Legevisitt i samarbeid med sykepleiere på avdelingene.
 • Årskontroll og legemiddelgjennomgang av pasientene i sykehjemstjenesten.
 • Internundervisning og veiledning i sykehjemstjenesten.
 • Rutinekontroll av barn på helsestasjon.
 • Tverrfaglig samarbeid med helsesykepleiere i helsestasjon.
Forbehold om at det kan bli endringer i innholdet i stillingen.
 Vi vektlegger:
 • Interesse for eller erfaring innen sykehjemsmedisin, geriatri, farmakologi og palliasjon
 • Interesse for eller erfaring innen helsestasjonsarbeid eller allmennmedisin
 • Evnen til å jobbe selvstendig, og ikke være redd for å ta ansvar.
 • Evnen til å jobbe i team og engasjere seg i arbeidsplassen sin
 • Vi legger vekt på et godt samarbeid med pasient, pårørende og andre ansatte.
 • Fleksibilitet
 • Personlig egnethet blir vektlagt
Vi tilbyr:
 • Gode lønnsvilkår, særlig ved fullført turnustjeneste/LiS1.
 • Spennende utviklingsoppgaver og godt arbeidsmiljø med engasjerte kolleger.
 • Som hovedregel kun dagarbeid
 • Lønn etter avtale.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger.
Politiattest må framlegges før tiltredelse.
Vår visjon er muligheter, miljø og mangfold. Sammen gjør vi det umulige mulig, velger grønt først og lar ulikhetene forme vår felles fremtid. Vi har et ansvar for fortid, nåtid og skaper et samfunn i takt med sin samtid, og vi legger til rette for at Aurskog-Høland er et godt sted å leve, bo og arbeide.
Våre verdier som ligger til grunn for alt arbeid som skjer i kommunen er; Åpenhet, Tillit og Samhandling.
Ønskes ytterligere opplysninger om stillingen, ta gjerne kontakt med fungerende enhetsleder Linda Jørgensen, tlf. 984 69 252, eller e-post: Linda.jorgensen@ahk.no
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Aurskog-Høland kommune
Sykehjemstjenester
Kontaktperson
Navn: Linda Jørgensen
Tittel: Fungerende enhetsleder
Telefon: 984 69 252
E-post: linda.jorgensen@ahk.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Kommunens sykehjem
Rådhusveien 3
1940 BJØRKELANGEN
Søk på stillingen