Kort om arbeidsgiver

Seksjon for psykosebehandling har 32 døgnplasser, fordelt på 3 enheter. 2 psykoseenheter og en lokal sikkerhetspsykiatrisk enhet. Vi tar imot pasienter med alvorlige og sammensatte tilstander, primært psykoser, ofte i kombinasjon med rus- eller atferdsproblemer. Kun elektive innleggelser. Seksjonen tilbyr også judisielle observasjoner.

Stillingen er for tiden tilknyttet enheten for lokal sikkerhetspsykiatri. 

Seksjonen har 6 over- og 4 underordnede legestillinger. Per idag er det 14-delt bakvaktsordning i samarbeid med Regional sikkerhetsseksjon, Regional seksjon psykiatri utviklingshemning/autisme samt Alderspsykiatrisk seksjon. Alle lokalisert på Dikemark.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostisering og behandling.
 • Tverrfaglig samarbeid med andre yrkesgrupper, internt, samt med pårørende, kommunale helsetjenester og andre deler av spesialisthelsetjenesten.
 • Klinisk veiledning av leger i spesialisering. 
 • Undervisning og opplæring av  medarbeidere.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege med spesialistgodkjenning i psykiatri.
 • Må beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig. 

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Strukturert og systematisk. 
 • Høy arbeidskapasitet.
 • Vi vektlegger personlig egnethet for stillingen. 

Vi tilbyr

 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Godt kollegialt miljø.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Lønn etter avtale. 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Ruth Katharina Vieler
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 66 90 86 80
Arbeidssted
Overlege i psykiatri. Seksjon for psykosebehandling, Dikemark
Sykehusveien 15
1385 Asker
Søk på stillingen