Kort om arbeidsgiver
ØNH-avdelinga ved Haugesund sjukehus, Helse Fonna har ledig 6 måneders vikariat for LIS, med mulighet for forlenging.

ØNH-avdelinga er organisert som ein avdeling i kirurgisk klinikk med eigen poliklinikk, høyresentral, operasjons- og oppvåkningseining. Avdelinga er godkjend som gruppe II-utdanningsavdeling i ØNH-sjukdommar.

Ved ØNH-avdelinga er vi 8 legar: 6 spesialistar og 2 under utdanning.

Arbeidsoppgåver

  • LiS går i 4-delt heimevakt og har allsidige arbeidsoppgåver.

Kvalifikasjonar

  • Norsk autorisasjon som lege.
  • Relevant erfaring vil ha stor vekt.
  • Må meistre norsk språk skriftleg og munnleg på høgt nivå.

Personlege eigenskapar

  • Avdelinga har eit godt arbeidsmiljø og vi ønsker ein kandidat som kan bidra til å oppretthalde dette.

Vi tilbyr

  • Arbeids- og lønnsvilkår etter gjeldande overeinskomst.
  • Høgt fagleg nivå og triveleg arbeidsmiljø.

Utdanningsretning

  • Medisin

Utdanningsnivå

  • Profesjonsstudium
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Fonna
Kontaktpersoner
Navn: Thomas Risanger
Tittel: Avdelingsleiar
Telefon: 94488303
Navn: Renate Surén
Tittel: Funksjonsleiar
Telefon: 90068869
Hjemmeside
Arbeidssted
Øre-nese-hals avdeling, Helse Fonna HF
Karmsundsgata 120
5528 Haugesund
Søk på stillingen