Kort om arbeidsgiver

Klinikk for psykisk helse og avhengighet har ansvar for pasientbehandling, forskning og undervisning innen psykisk helse og rus- og avhengighetsbehandling på lokalt-, område- og regionsnivå.

Enhet for psykosomatikk/C-L voksen er en del av Akuttpsykiatrisk avdeling og er under oppbygging. Vi har en nyopprettet ledig overlegestilling for spesialist i psykiatri knyttet til enheten.

Enheten gir tilsyn til pasienter inneliggende ved Rikshospitalet og utreder pasienter henvist fra OUS, Lovisenberg og Diakonhjemmet. Rikshospitalet har flere landsfunksjoner, bl.a. transplantasjon, hvor vi bidrar inn i utredning og behandling. Vi samarbeider tett med spesialister innen blant annet nevrologi, infeksjonsmedisin, gastroenterologi, kardiologi og hematologi. Utredninger ved enheten inkluderer standardiserte psykiatriske intervjuer og bruk av psykometriske instrumenter i tillegg til psykiatriske anamneseopptak. Enkelte pasienter vil kunne få kortvarig behandling ved enheten. Vi ønsker å bygge opp en spesialisert psykosomatisk poliklinikk.

Enheten arbeider tverrfaglig og består av psykiatere, klinisk psykologspesialister, nevropsykologer, psykiatrisk sykepleier og administrativt personale. Enheten har tilknyttet en professor og samarbeider med UiO. Det bygges opp psykosomatisk forskning ved enheten, og det forventes at nyansatt overlege ønsker å delta i forskningsaktivitet. Det bygges også opp nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

Vi tilbyr en spennende jobb med mulighet for å være med å utvikle psykosomatisk medisin. Vi har fokus på et godt arbeidsmiljø og faglig stimulerende arbeid.

Det planlegges oppbygging av en C-L vakttjeneste ved OUS, hvor den som ansettes, må delta.

Ønsket tiltredelse er 15.12.20.

Kun elektroniske søknader via WebCruiter vil komme i betraktning.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av pasienter
 • Tilsyn til inneliggende pasienter
 • Veiledning
 • Undervisning
 • Vaktarbeid knyttet til C-L, foreløpig kun på dagtid
 • Forskning

Kvalifikasjoner

 • Søker må ha norsk spesialistgodkjenning i psykiatri
 • Ønskelig med erfaring fra C-L psykiatri
 • Ønskelig med doktorgrad eller forskningserfaring
 • Ønskelig med somatisk erfaring
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig
 • Gode engelskkunnskaper muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og evne til å jobbe tverrfaglig
 • Evne til å jobbe både i team og selvstendig 
 • Være fleksibel og endringsvillig
 • Engasjement for faget
 • Ansvarsbevisst og pliktoppfyllende
 • Være en bidragsyter til et godt arbeidsmiljø 
 • Personlig egnethet vektlegges 

Vi tilbyr

 • En spennende jobb med faglige utfordringer
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Gode faglige utviklingsmuligheter
 • Deltakelse på kurs nasjonalt og internasjonalt
 • Lønn etter avtale
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Turid Birgitte Boye
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 2307 4932
E-post: bboye@ous-hf.no
Arbeidssted
Klinikk psykisk helse og avhengighet, Enhet for Psykosomatikk/C-L voksen
Rikshospitalet
0372 Oslo
Søk på stillingen