Kort om arbeidsgiver
To ledige faste stillinger som lege i spesialisering radiolog, med arbeidssted Bodø.
Tiltredelse så snart som mulig.
Avdelingen har nye og moderne lokaler, ny maskinpark med nye skjelettlaber, ny Dual Energy CT og nye intervensjonslaber. På MR-siden har vi en ny 3T-maskin og ny 1,5T-maskin både i Bodø og Lofoten. Det er nettopp investert i en ny high-end UL-maskin.

I samarbeid med Universitetssykehuset i Tromsø  utdanner Nordlandssykehuset medisinstudenter på 5. og 6. studieår ved bildediagnostisk avdeling. Det jobbes også aktivt med forskning i avdelingen. BDS mammografisenter, nukleærmedisinsk enhet og de radiologisk enhetene i Bodø, Lofoten og Vesterålen utgjør til sammen bildediagnostisk avdeling. Avdelingen har en forholdsvis ung overlegestab med jevn alders- og kjønnsfordeling. Vi har flat ledelsesstruktur, med påvirkning og involvering av de ansatte.  Avdelingen har 9 LIS-stillinger og søker vil inngå i primærvakt. 

Ved vår avdeling tilbyr vi store deler av spesialistutdanningsløpet i radiologi. Rotasjon mellom ulike modaliteter/fagområder inngår i tjenesten. For oppnåelse av enkelte læringsmål er det aktuelt med spesialiseringsperiode ved et samarbeidsforetak i 9 måneder, slik beskrevet i utdanningsplan for fagområdet.

Tentativ plan for gjennomføring av utdanningsløpet utarbeides ved tiltredelse av stillingen.  

Arbeidsoppgaver
Avdelingen har 9 LIS-stillinger og søker vil inngå i primærvakt. LIS roterer mellom rtg, ultralyd, CT, MR og
angio/intervensjon, med mulighet for tid på BDS.

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Fullført og godkjent LIS del 1/turnustjeneste
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper
Egenskaper som blir verdsatt og vektlagt
 • lærevillighet
 • samarbeidsvilje med kolleger på alle nivåer i organisasjonen
 • faglig interesse og engasjement
 • grundighet og interesse for radiologi
Vi tilbyr
 • En variert og spennende arbeidsplass, der du vil bli en del av et effektivt arbeidsmiljø, med faglige kompetente kollegaer.
 • Ny og moderne maskinpark 
 • Fantastisk natur med mange turmuligheter og en by med et mangfoldig kulturliv 
 • Lønn etter gjeldende lover og avtale¨.
 • Gunstig pensjons- og forsikringsordninger gjennom KLP
 • Skriv noe om lokasjon og utstyr 
 • I Bodø er det unik natur med utallige muligheter for turer og fritidsaktiviteter, se www.bodo.no 
 •  https://nordlandssykehuset.no/om-oss/jobb-nordlandssykehuset#leve-og-bo-i-bodo
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Nordlandssykehuset HF
Kontaktpersoner
Navn: Hans Kristian Bø
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 481 29 336
E-post: Hans.Kristian.Bo@nordlandssykehuset.no
Navn: Trine Skjeflo
Tittel: Overlege
Telefon: 990 13 946
Søknad
Søknad merkes: 4287955077
Arbeidssted
Parkveien
8005 BODØ
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Vi ligger litt nord for polarsirkelen på tre lokasjoner: Bodø, Lofoten og Vesterålen. Hos oss kan du...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image