Grong kommune ligger sentralt i Namdalen i Trøndelag, langs E6, ca. 20 mil nord for Trondheim.

Kommunen har full barnehagedekning og et godt skoletilbud, som også omfatter videregående skole og folkehøgskole.

Næringslivet har hatt god vekst innenfor handel, tjenesteyting og reiseliv, og er også kjent for det gode laksefisket i Namsen og Sanddøla.

I Grong finnes en rekke aktivitetsmuligheter året rundt, noe som gjør at det er et variert tilbud både for fastboende og tilreisende. Grong kommune har et aktivt organisasjonsliv, bl.a. innenfor idrett, teater/revy og musikk.


Legevaktsamarbeidet i Indre Namdal søker etter legevaktslege.

Kommunene i Indre Namdal er i prosess med å bygge opp en egen legevakttjeneste fra 01.01.2021. 

Grong kommune, vertskommune for legevaktsamarbeidet i Indre Namdal, søker etter privatpraktiserende lege som legevaktslege lokalisert i Grong.


Jobben innebærer minimum 120 vakter per år, med todelt helg. Det er bare deler av vaktene som har tilstedeplikt. Det vil i samarbeid med legene bli utarbeidet en turnus, der legevaktslege vil kunne forhandle om å arbeide f.eks. 4-4- eller 3-3- turnus.

Det vil være stor mulighet for å ta vakante vakter på legevakt, samt mulighet for å vikariere i alle fire samarbeidskommuner på dagtid ved fravær/ vakanser.

Ønskede kvalifikasjoner
•    Norsk autorisasjon som lege
•    Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig, samt kjennskap til norsk lovverk og     rammeverk
•    Kompetanse svarende til godkjent legevaktslege: en lege som ikke trenger kompetansebakvakt: (må være godkjent vaktkompetent etter §7: For eksempel: 1 års klinisk erfaring etter turnus/Lis1 tjeneste, hvorav 6 måneders erfaring fra allmennpraksis eller 40 legevakter. Dette i henhold til kompetansekrav for å gå legevakt uten bakvakt.)
•    Godkjent opplæring i bruk av nødnett, samt gjennomførte kurs i akuttmedisin og volds-     og overgrepshåndtering
•    Er villig til å gå bakvakt for leger med behov for kompetansevakt (f.eks. LiS1)
•    Har førerkort og egen bil

Vi leter etter deg som er
•    Faglig oppdatert
•    Ansvarsbevisst, selvstendig og fleksibel
•    Initiativrik og strukturert

Vi tilbyr et godt fagmiljø, med engasjerte og dyktige leger. Vi tilbyr gode lokale lønnsforhold i fht vaktgodtgjørelser, som ligger godt over SFS. I tillegg beholder legevaktlegen alle egenandeler og Helfo- refusjon for arbeid utført på legevaktene.
Grong kommune kan bistå med å skaffe bolig.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Grong kommune
Kontaktpersoner
Navn: Lena Krane
Tittel: Avdelingsleder helsetjenesten
Telefon: 91768252
E-post: lena.krane@grong.kommune.no
Navn: Emeli Sagmo Lauve
Tittel: nestleder helsetjenesten
Telefon: 91171320
E-post: emeli.lauve@grong.kommune.no
Arbeidssted
Grong og legevaktsamarbeid i Indre Namdal
Granvegen 1
7870 GRONG
Søk på stillingen