Kort om arbeidsgiver
Det er ledig fastlegeavtale ved Sentrum legesenter i Moss kommune. 
Listelengde 1100 innbyggere. Fastlegen er selvstendig næringsdrivende.  
Sentrum legesenter er et veldrevet 2-legesenter etablert 2010 i sentrum av Moss. Lett tilgjengelig med flere tog fra Oslo sentrum, for de som kjører er garasjeplass inkludert. Nettside: www.fastlegenmin.no. Nye lokaler med nytt og velutstyrt kontor med blant annet spirometri, 24 timers blodtrykksmåler, EKG og trueBP-måler. Bruker CGM journalsystem. Stabil og erfaren medarbeiderstab.  Legesenteret vurderes utvidet med en tredje fastlege fra 01.12.2020.

Kvalifikasjoner 
Søker må være spesialist i allmennmedisin eller under slik spesialisering. Personlig egnethet og gode kommunikasjonsferdigheter muntlig og skriftlig vil tillegges stor vekt.  
Fastleger kan tilpliktes kommunal bistilling, men dette er i dag ikke aktuelt. Politiattest må fremlegges ved avtaleinngåelse. 
 
Søke på fastlegehjemmelen 
Søkerlisten er offentlig. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vi er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Moss kommune
Kontaktpersoner
Navn: Kristian Krogshus
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 69 24 80 00
E-post: kristian.krogshus@moss.kommune.no
Navn: Isbah Khan
Tittel: Fastlege
Telefon: 47301561
E-post: khan.isbah@hotmail.com
Navn: Hans Andre Skaatan
Tittel: Nåværende hjemmelsinnehaver
E-post: skaatan@slsmoss.nhn.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Sentrum Legesenter
Dronningens gate 17
1530 MOSS
Søk på stillingen