Akershus universitetssykehus HF er Norges største akuttsykehus, med et nytt og moderne sykehusbygg på Lørenskog og en rekke desentraliserte funksjoner. Som universitetssykehus er vi opptatt av å utvikle fremragende forskningsmiljøer som bidrar til å gjøre en forskjell for våre pasienter. Sykehuset ligger i landlige omgivelser, med gode rekreasjonsmuligheter og et rikelig kulturtilbud, like i nærheten av Oslo.

Ved Bildediagnostisk avdeling, seksjon for intervensjon, har vi ledig en fast 100 % stilling som overlege i intervensjonsradiologi.

Bildediagnostisk avdeling er organisert under Divisjon for diagnostikk og teknologi. Avdelingen er en moderne avdeling med nytt radiologisk utstyr, og med fokus på god bildediagnostikk og god faglig utvikling. Avdelingen er seksjonert, og de medisinskfaglige aktivitetene er delt etter medisinsk domene i enhet for intervensjon, thorax, abdomen/barn, nevrologi/muskel-skjelett, brystdiagnostikk og nukleærmedisin. Det er utstrakt tverrfaglig samarbeid med sykehusets kliniske avdelinger. Avdelingen er godkjent for alle 5 år av spesialistutdanningen i Radiologi, og vil også dekke hele LIS-utdanningen etter ny ordning.

Seksjon for intervensjon er helseksjonert med både radiologer og radiografer i bakvaktsturnus. Vi utfører et vidt spekter av endovaskulære prosedyrer, i tillegg til emboliseringer, gastro- og urointervensjon, samt elektiv og akutt EVAR. Fra september 2019 har vi startet opp med intrakraniell trombektomi.

Stillingen vil inngå i bakvaktturnus, for tiden 6-delt, med hjemmevakt fra kl. 17.00 - samt hele lørdag og søndag.

Oppstart etter avtale. 

 
Alle søkere må søke elektronisk.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i avdelingens daglig bildediagnostiske arbeid
 • Bidra i forskning og fagutvikling innen egen seksjon
 • Bidra til å ivareta og utvikle kvalitet på det faglige tilbudet i avdelingen
 • Veilede assistentleger
 • Delta i opplæring av studenter

Kvalifikasjoner

 • Du må ha norsk autorisasjon og være godkjent spesialist i radiologi, evt. i sluttfasen av spesialistutdanningen
 • Du må beherske et skandinavisk språk godt, skriftlig og muntlig 
 • Det er ønskelig med erfaring innen nevrotrombektomi, men ikke et krav

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner og evne til å motivere medarbeidere
 • Evne til godt samarbeid, nytenkning og kreativitet
 • Du må ha gode veiledningsegenskaper
 • Interesse for forskning og fagutvikling
 • Vi vektlegger personlige egnethet

Vi tilbyr

 • Gode velferdstilbud for ansatte, for eksempel hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Muligheter for hjelp med barnehageplass i Ahus-barnehagene
 • Muligheter for hjelp med bolig. Boligene varierer i størrelse fra 1-roms til 4- roms leiligheter i blokker, rekkehus og småhus.
 • Sentral beliggenhet kort reisevei fra Oslo
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Dan Levi Hykkerud
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 67964574
Navn: Neda Rafizadeh
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 92078667
Hjemmeside
Arbeidssted
Bildediagnostisk avdeling, seksjon intervensjon
Sykehusveien 25
1478 Lørenskog